Становище на Зелена партия за необходимите антикризисни мерки

 Преди да се предлагат каквито и да е антикризисни мерки трябва да си дадем  ясна сметка за причините, довели българската икономика и обществото, като цяло, до това състояние. Безспорно стартовият тласък на настоящата криза е отвън и то точно от тази държава, която дълги години ни учеше на финансова дисциплина. Но този тласък само разкри прикриваната дълбока кухост и мизерия на българската икономика. Започнала като финансова  в чужбина, в България кризата веднага се транформира в структурна и разкри пълната илюзорност на икономическия „растеж” през отминалите години. Той се дължеше в огромна степен на непродуктивни инвестиции в строителство на хотели, жилища и икономически неизгодни обекти, като АЕЦ Белене.

      Огромната мина, която най-после избухна, бе заложена от редица правителства и е  в резултат на абсолютното безхаберие към националното производство и по-точно - към дребните и средни производители. Фактът, че усвояемостта на парите по европейските фондове е катастрофална, и то по вина на администрацията, е доказателство за това. Всички финансови облаги бяха насочвани към олигархични структури и частни монополи, като тези преференции реално не бяха инвестирани за развитие на производството,  даже на тези структури.

      Сега, когато сме на ръба на пропаста, единственото което се прави  от управляващите е да се търсят начини цялата тежест да се стовари върху хората с ниски доходи, каквито са мнозинството от населението. Има очевидно желание да се оградят и запазят структури, които натрупаха огромни печалби на гърба на населението и по никакъв начин не желаят да споделят тежестта на кризата. Това не само е крайно несправедливо, но и икономически дълбоко погрешно и може да доведе до фатални последици. Това е подход от зората на капитализма и няма нищо общо с 21 век.

Изходът е в:

-         Подпомагане на малкия и средния бизнес, но само за реално производство и насърчаване откриването на нови работни места;

-         Стимулиране на потреблението, и то на хората със средни и ниски доходи;

-         Качествена промяна в разпределението на данъчната тежест.

Конкретните мерки, които ние предлагаме са:

1.     Отмяната на 10% плосък данък и замяната с прогресивен подоходен данък с достатъчно диференцирана ставка. Предложението за данък „лукс” е напълно приемливо, но е крайно недостатъчно. Още повече, че той не засяга изнасяните в чужбина печалби. Аргументът за по-трудната събираемост на подоходния данък е несъстоятелен и отразява единствено корупцията и нежеланието за работа на данъчните власти.

2.     Допускане на бюджетен дефицит в рамките на 1-2%. Това е по-добрият вариант, отколкото сключване на нов договор с МВФ, което е една крайна мярка.

3.     Незабавно ликвидиране на задълженията на държавата към фирмите, което може да стане чрез eмитиране на ДЦК, които да се ползват за получаване на банкови кредити.

4.     Промяна на законовите правила за контрол върху банковата дейност и адаптиринето им към кризисната ситуация. Категорична промяна на условията на кредитния пазар.

5.     Целенасочени данъчни преференции и кредитна подкрепа за откриване на работни места и стимулиране на малкия и средния бизнес. Отмяна на непосилните и неадекватни осигурителни тежести за фамилния бизнес и самозаетите.

6.     Налагане минимум 30% данък върху хазарта, както и върху  други спекулативни дейности.

7.     Продажба на неизползваните досега от България, квоти парникови газове.

8.     Спешно приемане на закон, с който да бъдат отменени сделките за замени на земи и гори. На фона на опитите да се отнеме и последния залък от  хората, става още по-очевидно безочието на предишните управляващи, които подариха имоти за милиарди левове на частни лица.

22 март 2010 г.

НИС на Зелена партия