Платформа на Зелената партия в изборите за Европейски парламент 2014

Зелената партия върна на държавата 500 млн. лева!

 Управляващите партии си ги взеха за субсидии!

 

Икономическата и социална политика на България е пряко свързана с Европейския съюз. Депутатите в Европейския парламент могат да направят много за премахване на олигархията и подобряване живота на българите. Но бездействат!

Зелената партия в Европейския парламент ще продължи на европейско равнище борбата против корупцията, за социална справедливост и по-добра жизнена среда. Гаранция за това е многогодишната ни законодателна дейност и граждански натиск, чрез които отстояваме:

 

1. Борба с корупцията

-        Ревизия на всички големи приватизационни сделки и концесии, за което сме внесли предложения в Народното събрание!

-        Проверка на имуществото и конфискация на незаконните имоти на политици, чиновници и бизнесмени, като за целта сме внесли няколко законопроекта!

-        Приемане на закона на Зелената партия за отмяна на извършените заменки по черноморското крайбрежие и планински курорти, и връщане на земи за 6 милиарда на държавата,  в които влиза и Карадере!

-        Отмяна на държавната субсидия на партиите, за което  има внесено предложение в Народното събрание!

-        Търсене на отговорност от кредитните милионери на основата на прокарания от Зелената партияЗакон за разкриване на банковата тайна“, който върна на държавата над 500 млн. лв.!

-        Референдуми и граждански инициативи по всички важни въпроси, премахмане на имунитета на депутатите и отзоваване.

 

2. Устойчива икономическа, социална и младежка политика

-        Отмяна на плоския данък  - основна причина шепа олигарси да станат още по-богати, а хората още по-бедни. Замяната му с прогресивен данък, който да стимулира откриването на нови работни места.

-        Разбиване на частните монополи и скритото държавно подпомагане на частни структури в енергетиката. Подпомагане на домакинствата за намаляване на разхода на енергия и повишаване на енергийната ефективност. Връщане енергийните и структуроопределящи предприятия на държавата.

-        Защита на гражданите и производителите от произвола на банките. Целенасочена политика за намаляване на лихвения процент по кредитите.

-        Разбиване монопола на държавната администрация и едрите арендатори върху субсидиите в селското стопанство.  Няколко десетки семействаприбират80 % от евросубсидиите. Стимулиране на дребните и средни селски стопани, традиционните български продукти и биоземеделието.

-        Не на вноса на храни „боклуци“, да на българската чиста храна!

-        Развитие на концепцията за Безусловен базов доход и постепенното и налагане като основа на европейската социална политика. Всеки българин трябва да има възможност да получава минимален доход от 400 евро. Производителността на труда в България е около 50% от средната за Европа, а доходите – само 10 до 25% от европейските.

-        Не на увеличаването на трудовия стаж и годините за пенсиониране! Коефициент за прослужено време от 2%! Ежегодна индексация на пенсиите.

-        Работни места за младежи. Развитие на инициативата на Европейските зелени „Гаранция за младежта” на стойност 6 милиарда евро. Всички млади хора да получават качествено конкретно предложение за работа в рамките на 4 месеца.

-        Зелени работни места, които  допринасят за опазване и възстановяването на околната среда.

 

3. Околна среда и здраве

-        Премахване на доплащането в болниците и ДДС върху лекарствата. 

-        Прокарване на европейски директиви целящи строг контрол върху качеството на храните. Забрана на хидрогенираното масло – причина №1 за инфаркти и инсулти.

-        Право на информиран избор при ваксинирането на деца.

-        Не на ГМО! Зелената партия е  съучредител на Коалиция “България – зона свободна от ГМО”.

-        Недопускане отмяна на мораториума за добив на шистов газ чрез метода на хидравличното разбиване. Първият митинг срещу шистовия газ бе организиран от Зелената партия на 1септември 2011 г.

-        Развитие на общоевропейската инициатива, подкрепена от Зелената партия,Водата - всеобщо право”. Отмянана приватизацията и грабителските концесии на водни ресурси в България. „Софийска вода“ купува водата по 2 ст. на кубик, продава я за 2 лева, а водопроводната мрежа не се подобрява!

-        Незабавно прекратяване на презастрояването на междублоковите пространства, Черноморието и планинските курорти. Безвъзмездно прехвърляне на земята под и около жилищните блоковете на живущите в тях граждани.

 

4. Национална сигурност

-        Неутралитет. Не на конфронтацията с Русия, излизане от НАТО! Система за европейска сигурност! Неучастие във военни мисии в чужбина. Без чужди военни бази на българска земя.

-        Пресичане навлизането на радикален ислям на българска почва – Зелената партия е изготвила специални предложения до НС.

-        Ограничаване наплива на нелегални имигранти в България чрез промяна на съществуващите конвенции, които защитават само богатите северозападни страни на континента.