МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

 

ОТ: ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА ОТ СЕЛАТА ПОПИНЦИ, БАНЯ И БЪТА, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ И ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСЕМ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ БРАНШОВИ, ПРИРОДОЗАЩИТНИ И ПРАВОЗАЩИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИЗЯВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА
ЖАЛБА
14.06.2011г.
ДО
КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМИСАР ПО ОКОЛНА СРЕДА
ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМИСАР ПО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ВАЛУТНИ ВЪПРОСИ
ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМИСАР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА Р БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МЕДИИ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Моля да вземете отношение по нашата жалба във връзка с безнаказаното замърсяване на околната среда през последните 20 години от медодобивния комбинат Асарел Медет в България. В резултат на дългогодишната дейност предприятието периодично изпуска тежки метали и реагенти в басейна на река Луда Яна. Правителствата на България от двадесет години не обръщат внимание на провеждания системен Еко геноцид спрямо населението живеещо по течението на реката.  Хората ползват питейна вода от кладенци разположени върху терасата на силно замърсената река „Луда Яна”, обработват и поливат земеделските си земи със същите замърсени води.

На 26 март, в Хотел Форум Централ, гр. София ще се проведе учредителна среща на Балканската анти-ядрена коалиция (БАЯК).
Идеята за тази коалиция е първоначално обсъдена на последното заседание на Съвета на ЕЗП в Талин и е официално обявена през декември миналата година на регионална среща на зелените партии в Скопие, Македония.

След като Младите Зелени, заедно с гръцкия депутат Михалис Тремополус от Групата на Зелените в Европейксия Парламент, изготвиха парламентарен въпрос, във връзка с проблемите на околната среда и ски курортите в България, който бе зададен от парламентарната трибуна в средата на април, сега идва и отговора на Европейската комисия, даден от Комисаря по околна среда - Янез Поточник.

Въпрос на Михалис Тремопулос (Verts/ALE)

Текст: През последните години има данни за тежки свлачища в планината Пирин, причинени от широкомащабни сечища и обезлесяване. Българското правителството даде лиценз за разширяване на ски курорта в Банско, независимо от това, че разширяването включва територии от Национален парк Пирин, който е част от НАТУРА 2000 (BG0000209) и от обект, представляващ световно наследство. Доклади за негативното въздействие на ски зоната в Банско са изготвяни още от 2006 г. и досега. През последните 4 години наводненията в Банско, свързани с обезлесяването на Пирин, са нараснали чувствително.

На 3 дневно посещение в България са представители на ръководството на Европейската Зелена Партия - Жаклин Кремерс - генерален секретар, Андрей Козлов – член на Изпълнителния комитет и Ане де Бур – член на ръководството на Диалог Изток – Запад и борда на Европейската зелена фондация.
На 8 март те се срещнаха с ръководството на Зелена партия. Обсъдена беше политическата обстановка в страната, участието на партията в предстоящите местни избори, както и изборите за президент на България.
Александър Каракачанов представи намеренията на Зелена партия за самостоятелна регистрация    и участие в максимален брой общини на местните избори. След съгласуване с централното ръководство, организациите на партията по места, ще имат възможност да решават сами как точно ще се явят на предстоящите избори.
Обсъдени бяха и проблемите в зеленото пространство в България. Г-жа Жаклин Кремерс изрично подчерта, че Европейската Зелена Партия е силно заинтересована, зелените партии в България да работят заедно в интерес на общата зелена идея.
Горица Кръстанова – говорител на партията, заяви, че това е целта и на Зелена партия. Ако искаме да има зелени представители трябва да работим заедно. Още от самото си създаване, партията винаги е била за толерантни отношения с представителите на другите партии, защото само по този начин  можем да бъдем максимално полезни на българските граждани.

Подкатегории