МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ


От 9 до 11 ноември, в Атина, ще се проведе Съвета на Европейската зелена партия/ЕЗП/. Освен документите, които ще се разглеждат и приемат, ще бъде избран и нов състав на Комитета на ЕЗП. Делегати на Зелена партия, член на Европейската зелена партия, са Александър Каракачанов и Марина Драгомирецкая.


http://europeangreens.eu/athens2012/councilevent

 

От 11-13 май, в Копенхаген ще се проведе поредното заседание на Съвета на Европейската зелена партия/ЕЗП/.

Представители на Зелена партия са Марина Драгомирецкая и Атанас Шмид.

АТОМНАТА ЕНЕРГЕТИКА – КРАЯТ НА ЕДНА ЕПОХА!

Младите Зелени се събраха в Париж, за да отправят мощен призив към европейските политици: “Да кажем сбогом на атома, да приветстваме възобновяемите източници на енергия!”

Над Европа духат нови ветрове. Атомната енергетика е на път да отстъпи място пред възобновяемите енергийни източници. Все повече държави се отказват от остарелия, опасен и неустойчив източник на енергия.

Младите Зелени от цяла Европа бяха част от Конгреса на Европейската зелена партия /ЕЗП/, който се проведе на 11-13 ноември 2011. В
подкрепа на кампанията, водена от френските Млади Зелени, проведохме демонстрация в центъра на Париж, за да накараме европейските политици, както и обикновените граждани да чуят нашите искания относно енергийното бъдеще на Европа. В една символична акция нашите
представители изобразиха ефекта на доминото, който би могъл да се случи в Европа, в страните, поддържащи атомната енергетика, които една след друга се преориентират към алтернативните подходи на производство на енергия.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАРОЗУ,

 Вероятно сте информиран от  правителството на Р България, че в гр. София беше разработена Интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община (СО). При нея се предвижда производството на 154 000 т годишно RDF брикети. RDF брикетите, съгласно европейското и българското законодателство, Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба 3 за класификация на отпадъците, са също отпадъци с код 19 12 10. Това означава, че при изгарянето им трябва да се спазват всички изисквания на ЗООС, ЗУО, Наредба 6/2004 за изгаряне на отпадъци, и Директива 2000/76/ЕС. Като отпадъци, те могат да бъдат изгаряни в инсинератори, пещите на циментови заводи и топлофикации. В последните два случая, пещите трябва да са оборудвани с филтърни системи и устройства за поддържане на постоянна висока температура и да отговарят на изискванията за изгаряне на отпадъци. В България има само един циментов завод, отговарящ на изискванията за изгаряне на отпадъци. По принцип циментовите заводи не искат да изгарят отпадъци, защото се получават много съединения на сярна основа, които влошават качествата на произведения цимент.

От 11-13 ноември 2011 г. в Париж се проведе Конгрес на Европейската зелена партия.
В делегацията на Зелена партия, член на Европейската зелена партия, бяха Марина Драгомирецкая - София, Оги Ковачев - София, Лили Петкова - Хасково, Симеон Манов - Благоевград. Нашите делегати участваха в заседанието на Диалога Изток Запад, където предстои изграждане на регионални мрежи.
На конгреса бяха представени и резултатите на Зелена партия на Местните избори, както предстоящата Кръгла маса за замените, която ще се проведе на 25 ноември.

Беше приета и декларация на делегатите.

ЕВРОКРИЗАТА: ПАРИЖКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА КОНГРЕСА НА Европейската зелена партия
/13.11.2001/

Днес, 13.11.2011, делегатите на Конгреса на Европейската зелена партия приеха политическо предложение от 12 точки, с което очертават своето
виждане за изход от текущата финансова, социална и икономическа криза, засегнала Европа, както и пътя за стабилизиране на Европейския проект, който трябва да намери нов смисъл, посока и цел.

Подкатегории