На 17 октомври 2009г. участниците в 11 съвет на ЕЗП пътуваха до Копенхаген, където се включиха в акция, отразяваща нашите искания към предстоящите разговори  КОП 15 в Копенхаген, посветени на климатичните изменения. Специален спасителен пояс бе поставен около раменете на статуята на Малката русалка (символ на датската столица), с което се целеше да се привлече вниманието към покачването на нивото на световния океан, а това е само една от катастрофалните заплахи за човечеството, произтичащи от промените в климата. Резолюцията на ЕЗП бе представена на Ида Аукен, парламентарен говорител по проблемите на околната среда за партията наблюдател на ЕЗП за Дания, който на свой ред ще представи горната резолюция пред датския министър на околната среда Кони Хедегард – домакин на срещата на КОП 15.

Съветът на ЕЗП прие и резолюции по различни въпроси, като се започне от исканията на Зелените относно жизненоважните преговори в Копенхаген /декември’2009/, касаещи климатичните изменения, и се стигне до “зелените” решения на текущата криза в млекодобива. Тези резолюции ще бъдат публикувани на сайта - www.europeangreens.eu след 19 октомври 2009.

Новоизбраният Комитет на ЕЗП има следния състав:

Моника Фрасони, говорител (Италия)
Филип Ламбер, говорител (Белгия)
Жаклин Кремерс, генерален секретар (Холандия)
Лена Линдстрьом, ковчежник (Швеция)
Стефан Ситбон-Гомес (Франция)
Анналена Бербок (Германия)
Алексей Козлов (Русия)
Стив Емот (Обединено Кралство, Англия & Уелс)
Моника Вана (Австрия)