Свършено от нас от 1990 до 2007 г.

Декларация-обгазяване на Русе 24 август 1992 - изтегли

Декларация Прибалтика 14 януари 1991 - изтегли

ПЪРВАТА ГОДИНА на зелените - Григорова 4 февруари 1991 - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИЯ КЛУБ НА ЗП 7 ноември 1990  - изтегли

Младежкият клуб на Зелената партия е приет за член на Международната федерация на младите еколози   - изтегли