Свършено от нас от 1990 до 2007 г.

ПИСМО НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ  до г-н Георги Петканов, Министър на Вътрешните работи - изтегли

ПИСМО НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ до г-н Станков, Министър на правосъдието - изтегли

ОБРЪЩЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ до ЕФЗП и до групата на зелените в Европейския парламент относно предлагания ИМУЩЕСТВЕН ЦЕНЗ от СДС в  закона за избиране на народни представители - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно случилото се на 11.09.2001 г. в САЩ - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно отпадането на визовия режим на Република България за страните от Европейския съюз - изтегли

ПОЗИЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно урановото замърсяване  в Югославия  - изтегли 

СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно войната в СР Югославия и въвличането на Република България в нея - изтегли

СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно Националната стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност до 2010 г. - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно конфликта в Косово - изтегли

ПОЗИЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ  представена в Народното събрание по внесеният от МС Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 1999 г. - изтегли
СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ във връзка с внесения вот на недоверие към правителството на СДС, с министър-председател Иван Костов - изтегли

СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно връщането за ново обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Наказателен кодекс, приет от ХХХVІІІ-ото Народно събрание на 13.01.2000 г. - изтегли

ПОЗИЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ представена в Народното събрание по внесения от МС Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 1999 г. - изтегли

СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ по повод неотдавнашните изявления на председателя на ДПС Ахмед Доган за обявяване на България за "мултиетническа" държава - изтегли

ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВТОРИЯ КОНГРЕС НА ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ - изтегли
СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно приетия Закон за допълнение и изменение на Закона за съдебната власт - изтегли

СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно ратификацията на Конвенцията за защита на националните малцинства - изтегли