ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИЯ КЛУБ НА ЗП 7 ноември 1990  - изтегли

Младежкият клуб на Зелената партия е приет за член на Международната федерация на младите еколози   - изтегли