Декларация-обгазяване на Русе 24 август 1992 - изтегли