СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ във връзка с внесения вот на недоверие към правителството на СДС, с министър-председател Иван Костов - изтегли

СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно връщането за ново обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Наказателен кодекс, приет от ХХХVІІІ-ото Народно събрание на 13.01.2000 г. - изтегли

ПОЗИЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ представена в Народното събрание по внесения от МС Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 1999 г. - изтегли

СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ по повод неотдавнашните изявления на председателя на ДПС Ахмед Доган за обявяване на България за "мултиетническа" държава - изтегли

ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВТОРИЯ КОНГРЕС НА ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ - изтегли