СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно войната в СР Югославия и въвличането на Република България в нея - изтегли

СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно Националната стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност до 2010 г. - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно конфликта в Косово - изтегли

ПОЗИЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ  представена в Народното събрание по внесеният от МС Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 1999 г. - изтегли