СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ във връзка с убийството на Андрей Луканов - изтегли

СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно предложението за въвеждане на валутен борд в страната - изтегли

СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно Закона за концесиите - изтегли