1. Всички дарения (особено от чужбина), за което и да е вероизповедание, трябва да минават през Агенцията за вероизповеданията, която да установява законността на тези дарения.

  2. Да бъде криминализирана материалната поддръжка или финансиране  от частни лица и организации, както и от чужди държави, на религиозна дейност, ако това не става през посредничеството и надзора на Агенцията.

  3. Провеждането и организирането на религиозна дейност от лица, които са получили своето религиозно образование и съответна каноническа титла извън страната се забранява. Изключения могат да се правят само за тези чужди религиозни институции, които са определени по специален законов ред.

  4. Държавата в спешен ред да приеме програма за специална икономическа и културна политика за регионите, застрашени от проникване на опасни секти и вероизповедания. Тази политика трябва да бъде насочена към спирането на капсулация на българските граждани на религиозна основа и приобщаването им към националните и общоевропейски ценности.