Уважаеми колеги, 

Зелената партия по своята същност е организация, в чиято основа лежи защитата на най-основните човешки ценности - социалната справедливост,  живота, здравето и материалното благополучие на обикновените граждани. На тази основа, ние винаги сме разглеждали синдикалното движение като свой принципен съюзник и сме се радвали на всяка възможност да си сътрудничим с ваши представители на различни равнища, както в центъра, така и по места.

В този смисъл, ние, от Зелената партия, сме обезпокоени от инициираните от КНСБ и КТ „Подкрепа”"протести срещу екологичния рекет". Ние не отричаме възможността за съществуване на отделни личности и даже организации, които използват екологичната проблематика за нечистоплътни користни цели. Но ние сме притеснени от факта, че такива авторитетни организации като КНСБ и КТ „Подкрепа” боравят доста свободно с това понятие, без да конкретизират нещата. Нещо което, също така, може да бъде ползвано за користни цели от недобросъвестни лица и псевдобизнесмени.

Българските граждани се нуждаят от защита – както синдикална, така и екологична. Тя трябва да бъде извършвана от хора и организации, които са доказали своята принципност и всеотдайност. За тази цел предлагаме да проведем съвместна среща, на която да положим основите на едно ползотворно сътрудничество и да обсъдим конкретни актуални случаи.

 

От името на Националния изпълнителен съвет на Зелена партия -

 

Александър Каракачанов