Необходима е коренна промяна на политиката!

Декларация на Зелената партия

 

Отстраняването на Симеон Дянков като министър на финансите и вицепремиер е необходима, но абсолютно недостатъчна мярка!

Единственият изход е спешна и категорична промяна на политиката в областта на енергетиката!

Целта трябва да бъде, както да се спрат възможностите за облагодетелстване  на структури и отделни лица в отрасъла, така и категоричен преход към висока енергийна ефективност. Последното е решаващо защото, даже и  напълно да се спрат „течовете”, облагодетелстването на монополни структури  и кражбите, непромяната на настоящата високо ресурсопотребяваща и разхищаваща енергетика, в най-скоро време ще вкара страната ни в нова криза! За целта трябва да се предприемат следните стъпки:

 1.      В случаите, когато това е възможно, да се отнемат лицензите на ЕРП или да се почне процедура за изкупуване на мажоритарните им дялове.

2.      Да се отнемат множеството лобистки привилегии на отделни икономически структури в енергетиката.

3.      Спешно да се приеме Закон за естествените монополи, който да въведе ясен ред и да не допуска използването на монополно положение.

4.      Да се разсекретят всички договори, сключвани от българската държава, имащи финансови и икономически последствия, както за самата нея, така и за гражданите.

5.      Да се започне наказателно преследване на лицата, ощетили държавата с неизгодни договори.

6.      Спешно да се обсъди и приеме Програма за повишаване на енергийната ефективност. В нея да се предвидят конкретни мерки за подпомагане на домакинствата в понижаването на техните енергийни разходи.

 НИС на ЗП

18.02.2013г.