Страната се разделя на 120 мажоритарни избирателни района. Гласува се само мажоритарно (за личност, а не за листа), като веднага биват избрани 120 депутата. Останалите 120 депутатски места се определят на базата на получените гласове на не спечелилите мандат в тези 120 района. Тези гласове / без гласовете за вече избраните по мажоритарния принцип кандидати / се сумират за цялата страна и пропорционално на получените резултати се разпределят мандатите между самите партии и коалиции за останалите 120 места. Подреждането на самите кандидати в националната партийна листа ще става пак според резултатите им в избирателните окръзи, т.е. ще зависи от вота на избирателите, а не от субективното мнение на партийното ръководство.

В така описаната система, мажоритарният принцип несъмнено е водещ, но е коригиран с модифициран пропорционален избор на половината от депутатите, основан на " неизползваните " гласове, т.е. на гласовете на кандидатите, която не са избрани в избирателния окръг. По този начин се избягва най-съществения недостатък на мажоритарната избирателна система: загубата на гласовете подадени за неизбраните кандидати на партии или коалиции.

Г-н Председател,

Използвам възможността, освен предложеният законопроект, да лансирам пред Вас и няколко изключително важни предложения:

-      Да се отмени противоконституционното изискване за депозит (10 000 лв.) за участие в изборите ;

-      Да се забрани използването на държавната субсидия за предизборна агитация;

-      Предизборната агитация да се провежда единствено и само в националните медии, само в помещения, които са общинска и държавна собственост, при безплатен и равен достъп на всички партии.

Очаквам да бъдат поканени представители на Зелената партия при обсъжданията в Народното събрание, за да могат да бъдат защитени внесените предложения.

 

Александър Каракачанов

Говорител на Зелената партия

Приложение:

 

Законопроект за избиране на народни представители за обикновено и Велико народно събрание

 

 


 

24.06.2013 г.