Зелената партия следи с изключително внимание процеса в Пазарджик срещу група представители на мюсюлманското вероизповедание по обвинение за проповядване на радикален ислям. Каквото и да е решението на съда по това дело, то няма да допринесе за спирането на опасните процеси, които вървят вече от години сред мюсюлманското население в страната.

Все по-очевидни са изолацията и капсулирането на големи общности, изповядващи ислям в по-отдалечените региони, като това се прави изключително на религиозна основа. Промените в поведението и облеклото на това население, особено на жените, са очевидни и са в посока, характерна за Арабския полуостров, но не и за България. Очевидна е една тенденция, която на фона на перманентната икономическа криза - особено силна в тези региони, може да доведе до изключително тежки проблеми в бъдеще.

Крайно време е българската държава да предприеме ясна и категорична политика, която да не допусне нетрадиционни за страната ни секти и течения, както в християнското, така и в мюсюлманското вероизповедания. Тя  трябва да бъде най-малкото поне в следващите няколко направления:

  1. Всички дарения (особено от чужбина), за което и да е вероизповедание, трябва да минават през Агенцията за вероизповеданията, която да установява законността на тези дарения.

  2. Да бъде криминализирана материалната поддръжка или финансиране  от частни лица и организации, както и от чужди държави, на религиозна дейност, ако това не става през посредничеството и надзора на Агенцията.

  3. Провеждането и организирането на религиозна дейност от лица, които са получили своето религиозно образование и съответна каноническа титла извън страната се забранява. Изключения могат да се правят само за тези чужди религиозни институции, които са определени по специален законов ред.

  4. Държавата в спешен ред да приеме програма за специална икономическа и културна политика за регионите, застрашени от проникване на опасни секти и вероизповедания. Тази политика трябва да бъде насочена към спирането на капсулация на българските граждани на религиозна основа и приобщаването им към националните и общоевропейски ценности.