Uncategorised

Колеги, както някои от вас знаят, по технически причини, не успяхме да регистрираме кандидати за президент и вицепрезидент - Александър Каракачанов и Боян Киров от Българската левица.Вижте декларацията със становището на Зелена партия във връзка с президентските избори.

Декларация на Зелената партия по повод изборите за президент на Република България

На 6 ноември 2016 г. ще имаме възможност да изберем измежду повече от двадесет кандидати за президент на България. Разнообразието от лица и платформи обаче е само привидно. Никой от толерираните от социологическите агенции осем кандидата с „най-добри“ резултати не е носител на реални промени. Промени, от които се нуждае българското общество. Всички те са активни „строители“ на съвременната ни олигархично-мафиотска обществена структура, която дълбоко и несправедливо разедини народа ни.

Затова, Зелената партия призовава да не гласувате за кандидатите на статуквото! Изберете да подкрепите тези, който могат да бъдат основа за нови по-справедливи тенденции на политическо развитие. Кой от тях е най-подходящ – нека всеки да определи по съвест. Това е истинският полезен вот! Само така гласът ви няма да бъде загубен!

Включи се в протеста, за да покажем заедно, че гражданското общество в България е солидарно с европейското и се обявява против подписването на Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции със САЩ (TTIP) и на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение с Канада (CETA).

Организатори: Национална коалиция "Спри ТПТИ "(За Земята, Фондация за околна среда и земеделие, Грийнпийс България и Зелените), Солидарна България, Гражданска инициатива за забрана проучването и добива на шистов газ в България по метода хидравлично разбиване, Колектив за обществени интервенции, Зелената партия и Българската левица.

Сборен пункт: Паметника на Партиарх Евтимий, София, 17:00 ч.;

Маршрут: от Попа, по бул. Патриарх Евтимий до бул. Раковски, надясно до представителството на Европейската комисия, където ще спрем, за да изразим позициите си. Продължаваме до Министерство на икономиката. След престой там - продължаваме до Народното събрание.

Гражданите от Европа и САЩ са против подписването на Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции. Подписката в Европа достигна почти 3 000 000 подписа, а България преизпълни квотата си за събрани подписи. Въпреки това голям част от европейските и родните политици продължават да не се съобразяват с мнението на избирателите си. И това под лозунгите за "демократичност" и "прозачност". Ние не сме съгласни такива важни преговори да се случват на тъмно, като се имитира публичност. Не искаме в името на печалбите на тесен кръг корпорации да се жертват сувернитетът, здравето, социалните права и околната среда!

Ако и ти не искаш това, излез и го заяви на протеста!

https://www.facebook.com/events/1836787023214205/

Национална Гражданска Инициатива за приемане на Закон за отмяна на банковата и търговската тайна върху цялостната дейност на банки, за които е взето решение за отнемане на лиценза.

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Уважаема г-жо Цачева,

От името на Инициативен комитет, организирал Национална гражданска инициатива по реда на ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ (ЗПУГДВМС), внасям предложение до Народното събрание за „Законза отмяна на банковата и търговската тайна върху цялостната дейност на банки, за които е взето решение за отнемане на лиценза”.

Предложеният на Народното събрание “Законза отмяна на банковата и търговската тайна върху цялостната дейност на банки, за които е взето решение за отнемане на лиценза“ си поставя за цел да пресече мащабните корупционни действия в банковата дейност, които вече наблюдавахме през кризата 1996-97 година и които отново се повтарят понастоящем. Единственият действен начин за постигане на тази цел е пълната прозрачност, особено в случаите на финансови кризи, за чийто потушаване се използват публични средства. Драмата разиграваща се около Корпоративна търговска банка (КТБ) потвърждава този извод! Това, което наблюдаваме в този случай е безпрецедентно за най-новата история на България:

Чл.1. (1) Не са банкова и служебна тайна, по смисъла на чл.4, ал.2 от ЗБНБ, сведения събрани и съхранявани в БНБ за факти и обстоятелства относно влоговете в банки, както и за раздадените банкови кредити /левови и валутни/ на физически и юридически лица, за които е взето решение за отнемане на лиценза.

 (2) Информация относно дейността на банки, за които е взето решение за отнемане на лиценза, както и сведения за техните взаимоотношения с други физически и юридически лица, се предоставя от БНБ, както и от лицата, които управляват и представляват банката по реда указан в Закона за достъп до обществена информация.