Uncategorised

Национална Гражданска Инициатива за приемане на Закон за отмяна на банковата и търговската тайна върху цялостната дейност на банки, за които е взето решение за отнемане на лиценза.

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Уважаема г-жо Цачева,

От името на Инициативен комитет, организирал Национална гражданска инициатива по реда на ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ (ЗПУГДВМС), внасям предложение до Народното събрание за „Законза отмяна на банковата и търговската тайна върху цялостната дейност на банки, за които е взето решение за отнемане на лиценза”.

Предложеният на Народното събрание “Законза отмяна на банковата и търговската тайна върху цялостната дейност на банки, за които е взето решение за отнемане на лиценза“ си поставя за цел да пресече мащабните корупционни действия в банковата дейност, които вече наблюдавахме през кризата 1996-97 година и които отново се повтарят понастоящем. Единственият действен начин за постигане на тази цел е пълната прозрачност, особено в случаите на финансови кризи, за чийто потушаване се използват публични средства. Драмата разиграваща се около Корпоративна търговска банка (КТБ) потвърждава този извод! Това, което наблюдаваме в този случай е безпрецедентно за най-новата история на България:

Чл.1. (1) Не са банкова и служебна тайна, по смисъла на чл.4, ал.2 от ЗБНБ, сведения събрани и съхранявани в БНБ за факти и обстоятелства относно влоговете в банки, както и за раздадените банкови кредити /левови и валутни/ на физически и юридически лица, за които е взето решение за отнемане на лиценза.

 (2) Информация относно дейността на банки, за които е взето решение за отнемане на лиценза, както и сведения за техните взаимоотношения с други физически и юридически лица, се предоставя от БНБ, както и от лицата, които управляват и представляват банката по реда указан в Закона за достъп до обществена информация.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕРОРИСТИЧНИЯ АКТ В ПАРИЖ – ЯНУАРИ2015

Заедно с прогресивното човечество, Зелената партия категорично осъжда акта на тероризъм в Париж и гледа на трагедията, разиграла се в редакцията на френското хумористично списание „Шарли Eбдокато на недопустима проява на войнстващия фундаментализъм, който по насилствен път иска да наложи ценности, противоречащи на хуманизма и свободата.  Според нашето виждане, в това смразаващо душите и умовете събитие, като във фокус концентрира противоречията на днешния свят – по-конкретно изпъкват два момента:близкоизточната закъсняла, но изключително вирулентна„средновековност”, от една страна, и все по-избуяващите алчност и лицемерие на Западния свят – от друга. Наистина в Близкия изток хората масово пребивават в среда, която отхвърля съвременното развитие на света ипродължава да брани своите архаизирани ценности. По отношение на религията, нещата не са се придвижили по-напред от времената на инквизицията и на кръстоносните походи в Европа. Съвременните "западни ценности" пък издигат на преден план свободата на личността,неограничаваната от нищо доминанта на пазара. Зад всичко това, обаче,  често прозират нагли частни и групови финансови интереси. В името на тези интереси, лицемерно прикрити зад „идеалите на демокрацията”, Западът извърши поредица от военни интервенции в Близкия изток. Това не донесе нищо добро и не направи живеещите там народи по-свободни! Безогледно бяха избити стотици хиляди човешки същества, та да може на мястото на едни диктатори да дойдат други – още по-кървави и злокобни, при това изразители на крайни религиозни течения. Едновременно с това,  богатият Запад десетилетия наред внася черноработници от същите тези страни, като съзнателно или несъзнателно ги държи на дъното на обществената система, с всички последствия на беднотията, социалната и етническата изолация. След като си забъркал тази взривоопасна смес, трябва да си сигурен, че всеки момент ще се намери искрата, която ще я подпали. Дали това ще бъде някаква безтактна карикатура или просто нечий лош поглед, в крайна сметка няма значение. Разбира се, подобни насилствени действия нямат нищо общо със защитата на свободното слово. Според нас, походът в Париж не бе в защита на свободата на словото, а в защита и оправдание на тази политика, която близо век превръща Близкия изток в барутен погреб, а днес вече е заплаха за Европа и целия свят. Затова и подредилите се като на парад европейски лидери изглеждаха като стадо, на което му липсва главният водач – онзи отвъд океана! Ако те наистина скърбят за жертвите на терора, то в никакъв случай не бива да правят шествия в подкрепа на досегашната си политика, а да потърсят основа за коренно нов подход и нова политика, както по отношение на Близкия изток, така и за преодоляване на социалната и етническата изолация в собствените им страни.

 

 

Декларация на Зелената партия

Както стана известно, от 12 декември,Търговска банка "Виктория" ЕАД, която е дъщерна на фалиралата КТБ и от 22 юни се намира под специален надзор, започва изпълнение на задълженията си към своите вложители.  Банката ще покрива изцяло размера на привлечения ресурс от фирми и граждани до пълно удовлетворяване на вложителите,  което означава, че ще бъдат изплащани суми над гарантираните от закона 195 хиляди лева. На фона на:

-       Досегашната криминална дейност, довела до фалит КТБ, която е собственик на банка „Виктория“;

-       Очевидната корумпираност и некадърност на всички задължени да контролират банките органи, като: БНБ, ДАНС (финансовото разузнаване), Mинистерство на финансите, Kомисията за финансов надзор, Kомисията за публичен надзор над одиторите;

-       Нежеланието на управляващите, а и на целия т.нар. „политически елит“, да вдигнат банковата тайна от КТБ,  за да не се разкрие тяхната обвързаност с тази пирамида;

е повече от вероятно предположението, че целият ресурс от четвърт милиард лева на банка „Виктория“  ще бъде употребен,  за да се възстановят милионите на „свои“ хора от фалиралата банка КТБ. Свързаността на двете банки, безпределната корупция във финансовите органи, пълната тайна,зад която се крият финансовите транзакции на КТБ и самият факт, че напълно дискредитираните ръководства на горепосочените институции не са  променени, е доказателство, че такава схема в една или друга степен е в ход!

Зелената партия категорично настоява:

1.  Да се спре всякакво изплащане на суми над гарантираните от закона 195 хиляди лева.

2.  43-тото Народно събрание да приеме закон за отмяна на банковата тайна за КТБ и публикуването в интернет, както на всички кредити, така и на всички депозити и условията по тях в периода поне от десет години. Подобен закон вече е приеман от 38-то НС по предложение на Зелената партия.

3.  Да се направи спешна законодателна промяна, която да позволи търсене на отговорност от колективни органи,  каквито са управителните органи на ръководството на КТБ, БНБ, ДАНС (финансовото разузнаване), Министерство на финансите, Комисията за финансов надзор, Комисията за публичен надзор над одиторите,  които с престъпно си бездействие или действие са допуснали ситуацията с КТБ.

4.   Народното събрание да задължи Главния прокурор в срок от три месеца да докладва пред парламента, какви обвинения е повдигнал срещу конкретни лица в тези институции, включително и към колективните им органи.

11.12.14 г.