Коалиция „Левицата и Зелена партия”

Бюлетина номер 15

1.      Сашо Миланов Милчев

2.      Крум Йорданов Крумов.

3.      Милена Николаева Анева-Стоилова

4.      Цветана Запрова Сърбова

5.      Александър Борисов Благоев

6.      Венета Валентинова Спасова

7.      Стефан Георгиев Гошев

8.      Силвия Валентинова Коцева

9.      Стефан Кирчов Домозетски

10.  Ангел Любенов Шитаров

11.  Борис Тодоров Колев

12.  Георги Иванов Бисеров

13.  Красимир Иванов Шалявски