Съвети към управницитеЧрез специални брошури активисти на „Зелена партия/Българските зелени” ще информират за историята на Европейския ден без автомобили. Те ще запознаят обществеността с конкретни предложения, адресирани до столичния кмет и управляващата коалиция, за неоложните мерки, които трябва да бъдат взети, с цел ограничаване на задръстванията, стимулиране използването на алтернативен транспорт, намаляване на вредните газове, отделяни в атмосферата...

Европейският ден без автомобили се отбелязва на 22 септември  всяка година. Това е международна кампания, по време на която централните зони в много градове на Европа се затварят за автомобилно движение. Идеята за провеждането му идва от Франция и се осъществява за първи път през 1998 г. България ще се включи за шести път в инициативата. Водещата тема за 2008 г., определена от Европейската комисия, е „Чист въздух за всички! Просто мечта или възможна реалност?”
Целите на кампанията са: формиране на екологосъобразно мислене и начин на живот сред европейските граждани; разяснителна дейност върху негативните страни на автомобилния транспор в градски условия; прeдставяне на алтернативните начини на транспорт в големите градове, включително по-широкото използване на обществения транспорт; демонстрация на идеята, че животът без автомобили не само е възможен, но и по приятен. Кампанията “Европейски ден без автомобили” цели намаляване на шума и вредните емисии на газове във въздуха, както и подобряване качеството на живот в големите градове.