Uncategorised

 
По повод скорошният случай на депониране на 111 тона отпадъчен продукт шлака в Западната промишлена зона на град Свищов, местната организация на Зелената партия в град Свищов, заявява, че това може да доведе до сериозно замърсяване на природната среда и на водите в района. Известно е, че отпадъчният продукт отделя неприятна миризма и е от първи и втори етап на производствената дейност на предприятие, произвеждащо акумулатори. Следва да се има предвид, че е много вероятно продуктът да съдържа тежки метали.
Има реална опасност депонираните отпадъци да замърсят и увредят защитена зона за опазване на птиците „Свищовско-Беленска низина” и защитена зона за опазване на местообитанията „Персина” – и двете, част от екологичната мрежа „Натура 2000”. Възможно е да се стигне до отравяне на защитени от закона птици и други животински видове. Има реална опасност да се замърсят земеделските земи в района, както и кладенците за тяхното напояване. Има опасност и от замърсяване на река Дунав, в която се събират дъждовните води от мястото на депониране.
Зелена партия – Свищов изразява своето безпокойство от този случай на замърсяване на околната среда. С оглед очакваните валежи през този месец, призоваваме Община Свищов и фирмата собственик на отпадъците, да организират в кратки срокове цялостно извозване на отпадъчния продукт до регламентирано депо, подходящо за този вид отпадъци. Призоваваме Община Свищов и Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, да извършат замервания на показателите на околната среда и да предоставят данни дали депонираните отпадъци са довели до влошаване на показателите на околната среда.
Този случай отново поставя на преден план проблемът с незаконните сметища, намиращи се в рамките на населените места в община Свищов, както и тези, разположени извън населените места – покрай пътища и сред природата. Считаме, че Община Свищов би следвало да предостави актуални данни за действията, които предприема за закриване на незаконните сметища и за извозване на отпадъците от тях, както и за недопускане на образуването на нови такива. Призоваваме Община Свищов да предприеме конкретни действия, за да не се допусне територията на общината да се превърне в предпочитано място за депониране на промишлени и опасни отпадъци, идващи от други райони на страната.
Същевременно, от няколко години в община Свищов съществува сериозен проблем, породен от липсата на регламентирано депо, което да приема строителни отпадъци. Този проблем е съществен за всеки гражданин, който прави ремонт на жилището си, а така също и за строителните предприемачи и инвеститорите. Липсата на депо за строителни отпадъци в общината е довело до редица случаи на незаконното депониране извън населените места – в природната среда. Призоваваме Община Свищов и Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново да предприемат адекватни действия за разрешаване на този сериозен проблем, който касае опазването на градската и на природната среда.
Зелена партия – Свищов счита, че въпросът с управлението на отпадъците, като част от действията по опазване на околната среда, следва да бъде отговорност и приоритет в дейността, както на институциите, а така също и на предприятията и гражданите.
09.11.2017 г. Зелена партия – Свищов
Повече информация за организацията в Свищов на страницата й във Фейсбук .
https://www.facebook.com/zelenapartiyasv/

 

 

10 ГОДИНИ СЛЕД ДАНЪЧНИЯ ПРЕВРАТ И 28 ГОДИНИ СЛЕД НАЧАЛОТО НА РЕФОРМИТЕ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТКАЗВАТ ДЪРЖАВАТА ДА БЪДЕ ПЛАЦДАРМ ЗА ДАНЪЧНИ И ДРУГИ ЕКСПЕРИМЕНТИ

 

 

На 11 септември тази година сдружение „Солидарна България“, редом с други неправителствени организации, синдикати и извънпарламентарни партии започна кампания за данъчна нормализация, наречена  „Да спрем машината за неравенство! За справедливи данъци“. В продължение на почти два месеца икономисти, социолози, философи, юристи, политолози, учители, журналисти, предприемачи и еколози изразиха подкрепата си за двете искания:

  • необлагаем минимум за доходите до размера на минималната работна заплата (което ще се отрази мигновено на покупателната способност на всички домакинства)
  • намалено ДДС за стоки от първа необходимост – основни храни, лекарства, вода, детски храни, книги и учебници

Подкрепа дойде и извън страната – евродепутатът и синдикалист Костадинка Кунева беше сред първите изпратили поздравително писмо, впоследствие ни предостави и няколко десетки подписи, на хора които тя лично е привлекла към каузата, след като е разяснила на свои близки и познати колко изкривена е данъчната система в у нас.

Заместник-председателят на Европейския парламент Димитриос Пападимулис също изрази съпричастност с данъчната инициатива: „В свят на нарастващо неравенство и раздалечаване на регионите, борбата за справедливи данъци и демокрация трябва да е крайъгълен камък на нашите действия. Приветствам инициативата и се надявам на позитивно развитие за народа на България.“

Генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Лука Визентини при посещението си в България през последния месец заяви по отношение на данъчната ни система: „Мога да кажа само, че това е ужасно решение. Бедните да плащат повече от богатите дори е антидемократично.“

В инициативата се включиха и множество отделни граждани в лично качество от различни части на страната – Горна Оряховица, Павел Баня, Елхово, Русе, София… Огромна беше помощта от структурите на КТ „Подкрепа“ от цяла България, 18 000 подписа бяха събрани благодарение на членовете на профсъюза. Всички те изпращаха събирани лично от тях и техни познати подписи в подкрепа на двете искания. В полето „забележка“ често се забелязваше коментар: „Детски за всички деца!“

 Цялата тази енергия вече даде резултат. От една страна много хора, включително набедени за „експерти“ лица, разбраха как се изчисляват и удържат данъци върху доходите на физически лица. Нещо, което не знаеха, но въпреки това даваха и продължават да дават съвети за икономически промени и запазване на настоящата данъчна система.

От друга страна гражданите вече говорят за данъчна и социална политика. Данъците не са тема табу. Не са запазена за икономисти и финансисти територия. Това дава надежда, че в обществените дебати може да се случи качествена промяна от спорове за размера на групата на дебилите към обсъждане на реални мерки, които ще доведат до подобряване на жизнения стандарт на всеки български гражданин. А когато знаеш какво искаш, има шанс да го постигнеш.

Днес представители на инициативата „Да спрем машината за неравенство! За справедливи данъци“ бяха приети от Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите към Народното събрание. След като бяха обсъдени детайлно двете искания, 30 683 подписа бяха внесени в деловодството на парламента. Председателят на комисията г-н Кутев пое ангажимент въпросът да бъде обсъден в следващите дни и на официално заседание.

 „Настояваме за европеизиране на данъчната система в България чрез въвеждането на две мерки, които действат в целия Европейски съюз“, обясни на брифинг в кулоарите на парламента координаторът на гражданската инициатива Мирена Филипова. Ивайло Атанасов, също част от инициативата, напомни, че в свои препоръки към България ЕК отбеляза факта, че данъчното облагане и социалните трансфери не намаляват неравенството. А това са двата основни инструмента, които може и трябва да ползва държавата за балансиране на отношенията в обществото.

След десет години пропаганда следва за пореден път от началото на кампанията да припомним, че от данъчния преврат пострадаха не само най-бедните, но и средната класа, чиито данъци върху доходите се увеличиха с 463%. Единствените, които спечелиха, бяха високодоходните групи – с приходи над 20 пъти минималната работна заплата. Техните данъци намаляха с 32%. Потреблението устойчиво намалява. И тъй като днешната дата е символна, предлагаме цитат от доклад на Националния статистически институт от 2017 г.:

„Измененията в покупателната способност на домакинствата през последните години показват, че все още доходът на домакинствата е недостатъчен, за да поддържа нивото на потребление от 1989 година.“

Признание за вредата върху потреблението вследствие на данъчния преврат можем да открием и доклада за развитието на икономиката, изготвен от Министерството на финансите през 2008 г. Изводът – потреблението намалява, поради увеличената данъчна тежест за домакинствата! Това са част от причините България да е на първо място по неравенства и бедност в Европейския съюз.

През следващата седмица представители на гражданската инициатива „Да спрем машината за неравенство! За справедливи данъци“ ще се срещнат с парламентарната група на ГЕРБ, БСП, както и с Комисията по труда, социалната и демографска политика. Данните, анализите, оценките, включително препоръките на Европейската комисия еднозначно подкрепят исканията на инициативата. Редно е народните представители да се вслушат в гласа на повече от 30 000 от своите избиратели, които не искат нищо повече от европеизация и нормализация на данъчната система в България."

http://solidbul.eu/?p=7410

ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ е част от гражданската инициатива за преразпределяне на данъчната тежест в България!

Включи се в протеста, за да покажем заедно, че гражданското общество в България е солидарно с европейското и се обявява против подписването на Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции със САЩ (TTIP) и на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение с Канада (CETA).

Организатори: Национална коалиция "Спри ТПТИ "(За Земята, Фондация за околна среда и земеделие, Грийнпийс България и Зелените), Солидарна България, Гражданска инициатива за забрана проучването и добива на шистов газ в България по метода хидравлично разбиване, Колектив за обществени интервенции, Зелената партия и Българската левица.

Сборен пункт: Паметника на Партиарх Евтимий, София, 17:00 ч.;

Маршрут: от Попа, по бул. Патриарх Евтимий до бул. Раковски, надясно до представителството на Европейската комисия, където ще спрем, за да изразим позициите си. Продължаваме до Министерство на икономиката. След престой там - продължаваме до Народното събрание.

Гражданите от Европа и САЩ са против подписването на Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции. Подписката в Европа достигна почти 3 000 000 подписа, а България преизпълни квотата си за събрани подписи. Въпреки това голям част от европейските и родните политици продължават да не се съобразяват с мнението на избирателите си. И това под лозунгите за "демократичност" и "прозачност". Ние не сме съгласни такива важни преговори да се случват на тъмно, като се имитира публичност. Не искаме в името на печалбите на тесен кръг корпорации да се жертват сувернитетът, здравето, социалните права и околната среда!

Ако и ти не искаш това, излез и го заяви на протеста!

https://www.facebook.com/events/1836787023214205/

Национална Гражданска Инициатива за приемане на Закон за отмяна на банковата и търговската тайна върху цялостната дейност на банки, за които е взето решение за отнемане на лиценза.

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Уважаема г-жо Цачева,

От името на Инициативен комитет, организирал Национална гражданска инициатива по реда на ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ (ЗПУГДВМС), внасям предложение до Народното събрание за „Законза отмяна на банковата и търговската тайна върху цялостната дейност на банки, за които е взето решение за отнемане на лиценза”.

Предложеният на Народното събрание “Законза отмяна на банковата и търговската тайна върху цялостната дейност на банки, за които е взето решение за отнемане на лиценза“ си поставя за цел да пресече мащабните корупционни действия в банковата дейност, които вече наблюдавахме през кризата 1996-97 година и които отново се повтарят понастоящем. Единственият действен начин за постигане на тази цел е пълната прозрачност, особено в случаите на финансови кризи, за чийто потушаване се използват публични средства. Драмата разиграваща се около Корпоративна търговска банка (КТБ) потвърждава този извод! Това, което наблюдаваме в този случай е безпрецедентно за най-новата история на България:

Чл.1. (1) Не са банкова и служебна тайна, по смисъла на чл.4, ал.2 от ЗБНБ, сведения събрани и съхранявани в БНБ за факти и обстоятелства относно влоговете в банки, както и за раздадените банкови кредити /левови и валутни/ на физически и юридически лица, за които е взето решение за отнемане на лиценза.

 (2) Информация относно дейността на банки, за които е взето решение за отнемане на лиценза, както и сведения за техните взаимоотношения с други физически и юридически лица, се предоставя от БНБ, както и от лицата, които управляват и представляват банката по реда указан в Закона за достъп до обществена информация.