Системното обгазяване е причина за големия брой страдащи от хронични заболявания на Протест на зелена партия/Българските зелени" в Пещерадихателните пътища хора тук, каза Валя Костова от "Зелена партия/Българските зелени". По думите й сред децата в района се наблюдава висока заболеваемост от астма и резистентност към антибиотици.
От "Зелена партия/Българските зелени" е изпратено писмо до министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, в което се настоява да бъдат направени специфични замервания на чистотата на въздуха, а ръководството на завода да бъде задължено да изгради пречиствателни съоръжения и филтри. С проблема ще бъде запозната и Европейската зелена партия.