партийни новини

Госпожи и господа,

Зелената партия има дългогодишна и последователна политика срещу ядрената енергетика и в частност - построяването на АЕЦ "Белене". В този смисъл, Зелената партия горещо подкрепя създаването на "Инициативен комитет - застъпник на алтернативната позиция в националния референдум на 27 януари 2013 г." и е готова да го подпомогне на всички етапи от неговата дейност.

Независимо от това, че наши представители не бяха поканени в неговия състав, ние сме готови да допринесем съществено както в събирането на подписката, така и в последващите действия по време на предстоящата кампания.  С цел по-бърза конкретизация и официализация на нашата подкрепа, както и с оглед крайно ограниченото време, ви предлагаме незабавно да проведем среща на представителите на двете страни.

В очакване на вашия отговор,

НИС на Зелена партия

21.11.2012

За връзка – тел. 0882 25 69 24

 

                                                           ДО  МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

                                                          ДО  МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                                                           ДО  МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,   ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

 

            С Т А Н О В И Щ Е

ОТ: ГРАЖДАНСКИ ЕКОЛОГИЧЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ - / ПП„ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”, ПК „ЕКОГЛАСНОСТ”, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ/

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Граждански екологичен обществен съвет е обединение на политически партии и неправителствени организации, като нашата главна цел е да  работим ефективно за преодоляване  на екологичните проблеми, свързани със замърсяването, изчезването на редки биологични видове, намаляването на озоновият слой и свързаните с това последствия, парниковия ефект, болестите и други.

Ние сме обезпокоени от публикуваната информация в средствата за масово осведомяване за възможни строежи на ТЕЦ и АЕЦ на турска територия, в близост до граничното ни село Резово. Смятаме, че подобно строителство ще бъде екологична катастрофа и сериозна заплаха за съществуването, целостта и състоянието на екологичната среда в този регион.  То ще представлява потенциална заплаха за живота и за здравето на хората и ще бъде пагубно за околната среда, устойчивото развитие и туризма. 

Уважаеми дами и господа представители на средствата за масова информация,

Явно, протестният  митинг пред МОСВ, проведен на 31 октомври уплаши ръководството на МОСВ,  олигарха  Прокопиев и  ръководствата на чуждите компании „Аурубис” и „Дънди прешъс”.

Затова те настроиха срещу нас синдикатите, най-вече КНСБ, като организираха  протестно шествие, на което всички ние, организирали протеста против ръководството на МОСВ, бяхме анатемосани от президента на КНСБ Пламен Димитров . Разбира се, явно под влиянието на „Каолин”, т.е.  Иво Прокопиев, най-анатемосани бяхме представителите на ПК„Екогласност”. Затова  срещу нас  бяха издигнати и транспаранти .

Уважаеми колеги, 

Зелената партия по своята същност е организация, в чиято основа лежи защитата на най-основните човешки ценности - социалната справедливост,  живота, здравето и материалното благополучие на обикновените граждани. На тази основа, ние винаги сме разглеждали синдикалното движение като свой принципен съюзник и сме се радвали на всяка възможност да си сътрудничим с ваши представители на различни равнища, както в центъра, така и по места.

В този смисъл, ние, от Зелената партия, сме обезпокоени от инициираните от КНСБ и КТ „Подкрепа”"протести срещу екологичния рекет". Ние не отричаме възможността за съществуване на отделни личности и даже организации, които използват екологичната проблематика за нечистоплътни користни цели. Но ние сме притеснени от факта, че такива авторитетни организации като КНСБ и КТ „Подкрепа” боравят доста свободно с това понятие, без да конкретизират нещата. Нещо което, също така, може да бъде ползвано за користни цели от недобросъвестни лица и псевдобизнесмени.

Българските граждани се нуждаят от защита – както синдикална, така и екологична. Тя трябва да бъде извършвана от хора и организации, които са доказали своята принципност и всеотдайност. За тази цел предлагаме да проведем съвместна среща, на която да положим основите на едно ползотворно сътрудничество и да обсъдим конкретни актуални случаи.

 

От името на Националния изпълнителен съвет на Зелена партия -

 

Александър Каракачанов

Предложеният от управляващите Бюджет 2013 е класически пример на „копи-пейст”-  подходът на слабия ученик, който нито има идеи, нито желание за промени. Повече от очевидно е, че водената до сега икономическа политика не дава положителни резултати, но управляващите продължават с безпрецедентно твърдоглавие да преписват бюджетите си от предишните години. В традицията на последните няколко правителства в бюджета липсват:

-         политика за развитие на основните отрасли на българската икономика;

-         политика за развитие на регионите;

-         политика по доходите на различните категории и слоеве на населението.

 

Както вече е традиция за последните 15 години, данъчната ни система стоварва основната тежест върху средните и бедни слоеве от населението и облагодетелства една малка част свръхбогати. Това става чрез сваляне до минимум на преките данъци и вдигане на косвените (основен косвен данък е ДДС). Класически случай е т.нар. „плосък данък”, който нито една развита държава (включително такива крайно либерални като САЩ) не си го позволяват.

В защита на плоския данък доскоро бяха изтъквани два аргумента:

-         "необходимостта да освободят средства на бизнеса, за да може той да се развие";

-        "това ще повиши събираемостта на данъците".  

Развитие на бизнеса обаче не се наблюдава. Разви се единствено безразборното строителство по курортите, подкрепено от корумпираната администрация на общинско и министерско ниво. Държавата не направи нищо да насочи тези огромни, безсмислени и направо казано - вредни инвестиции, в производството. Практически нищо не бе вложено в реалната икономика, а освободените, благодарение на плоския данък средства, отидоха главно за консумация на "бедните" ни богаташи.

Сега няма средства в бюджета - защото няма реална икономика.

За да се види несъстоятелността на твърдението, че плоският данък повишава събираемостта на данъците също не е необходимо да се ходи далече. В повечето европейски държави събираемостта не е по-ниска, даже е по-висока, при това не при плосък данък, а при ясно изразена прогресивна скала! Което означава, че просто данъчна администрация в тези страни работи (за разлика от нашата).

Но "плоският данък" е само върхът на айсберга. Въобще данъчната ни система е насочена към облагодетелстване на тесен кръг от обществото. А в допълнение на това, този кръг не се стимулира да влага освободените си средства в производство. Това води до разпиляване на общественото богатство, а от другата страна - финансовото изстискване на обикновения гражданин и невъзможността му да участва на пазара, доубива и без това едва кретащия среден и дребен бизнес.

Необходима е принципна промяна на данъчната политика, като:

-         Замяна на настоящата „плоска” данъчна система с прогресивна и възстановяване на необлагаемия минимум в пределите на около 400 лв.;

-            Категорична промяна на съотношението между косвени и преки данъци в полза на преките данъци и намаляване тежестта на косвените;

-            Ясни стимули за инвестиране на свободните средства в реалното производство;

-            Агресивна, а не рестриктивна бюджетна политика, която по необходимост да допуска ограничен бюджетен дифицит.