партийни новини

Уважаема г-жо Фандъкова,

 Получихме информация, за поредния апетит към застрояване на зелени площи и то в центъра на София. Става дума за градинката срещу театър „199” или по-точно в кв. 468, м. „Центъра”, между ул. „Раковски”, ул. „Ген. Гурко”, ул. Иван Вазов и ул. „Кузман Шапкарев”. Същата е известна на по-старото поколение столичани като градинката срещу бившето кафене „Чайка” наречено „дома на покойника” заради характерното оформление на прозорците. Понастоящем това е сграда на МО, където е изграден „Информационен център на НАТО”.

Съгласно информацията, с която разполагаме парцелът под сградата на МО (ПИ 4, кв. 468) и градинката пред нея се предвиждат за построяването на хотел. Тази изключително неразумна, както от екологична, така и от архитектурна гледна точка, идея не е нова. Но е изключително обезпокоително, че тя се повдига отново!

Събитията след скандалните лобистки промени в Закона за горите, тяхната промяна, въпросът кой да поддържа пистите и други спорове, показват колко е уязвима юридически природата на Витоша.

Правителството на Иван Костов и лично Евдокия Манева не позволиха да се даде на Витоша статут на национален парк при приемането на Закона за защитените територии през 2000 година, само и само да може да бъде осъществено разширението на комплекса около Копитото. Това бе направено въпреки настояването на над 50 хиляди души, подкрепили подписката, организирана от Зелената партия .

Ние констатирахме, че по време на пожара в защитената местност „Бистришко бранище” на интернет сайта на Министерството на околната среда и водите нямаше и продължава да няма НИТО ЕДНА ДУМА за това, което се случва в планината. Не ни е известно да има и официално становище на министър Караджова по посочените събития. Това не е нормална ситуация и трябва да се промени.

Зелената партия предлага територията на сегашния природен парк Витоша да бъде обявена за национален парк, като бъде включена като нова т.4 в Приложение №1 към чл. 8, ал. 1. от Закона за защитените територии. В момента природен парк Витоша има територия от 27 079 хектара, много над задължителната минимална площ от 1000 хектара.

 Декларация на Зелената партия

Относно завода за биотехнологични и фармацевтични продукти в Разград

 

Зелената партия констатира, че изискванията на българските закони и европейските директиви станаха за българското правителство лесно заобиколими досадни подробности.

Факт, потвърждаващ тази констатация, е „процедурата” на пускане в действие на новопостроения завод за биотехнологични и фармацевтични продукти в Разград. Лично премиерът  Бойко Борисов откри новото съоръжение на 21 юни 2012 г. в Разград. Това събитие не може да се върже с факта, че Решението №12-4/2012 по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ по инвестиционното предложение за дейността на посочения нов завод е издадено от МОСВ на 6 юни т.г.. Решението е публикувано на 8.06.2012 г. и законовият срок за обжалване, след което то влиза в сила, изтича на 22.06.2012 г.. Понеже публикуваното решение съдържа задължителни условия към проекта на фазата на проектиране и на фазата преди започване на строителство, то има само две възможности:

1.  Фирмата да е успяла да проектира, построи съоръжението и подготви за пускане в експлоатация завода съобразно задължителните условия, записани в това решение, за срок от максимум 13 денонощия (постижение достойно за Гинес).

2.  Грубо са нарушени Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Директивата 2011/92/ЕС.

 

Тъй като Гинес не е регистрирал такова постижение, нито в България, нито в света, то остава втората възможност – грубо нарушение на българското и европейското законодателство. Практически в момента, съгласно закона, в Разград действа незаконно предприятие.

Посочената европейска директива задължава държавите-членки да приемат всички необходими мерки, за да гарантират, че преди да бъдат одобрени, проектите, които поради своя характер, мащаби или местоположение биха могли да окажат значително въздействие върху околната среда, са предмет на изискването за получаване на разрешение за осъществяване  на оценка тяхното въздействие върху околната среда.

Явно в България са предприети всички мерки, НЕ да се гарантира, че преди да бъдат одобрени, проектите ще минат през ОВОС, а обратното - това да може да не се случва.

Най-възмутителното в случаят е, че лично премиера на България легитимира със своето присъствие това беззаконие.

Зелената партия ще внесе  сигнал до прокуратурата с настояване да се търси отговорност на съответните длъжностни лица, независимо от техния ранг, за грубо нарушаване на законодателството.

 

НИС на ЗП 

26.7.2012 г.

 

 

екларация на Зелената партия

Относно завода за биотехнологични и фармацевтични продукти в Разград

 

Зелената партия констатира, че изискванията на българските закони и европейските директиви станаха за българското правителство лесно заобиколими досадни подробности.

Факт, потвърждаващ тази констатация, е „процедурата” на пускане в действие на новопостроения завод за биотехнологични и фармацевтични продукти в Разград. Лично премиерът  Бойко Борисов откри новото съоръжение на 21 юни 2012 г. в Разград. Това събитие не може да се върже с факта, че Решението №12-4/2012 по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ по инвестиционното предложение за дейността на посочения нов завод е издадено от МОСВ на 6 юни т.г.. Решението е публикувано на 8.06.2012 г. и законовият срок за обжалване, след което то влиза в сила, изтича на 22.06.2012 г.. Понеже публикуваното решение съдържа задължителни условия към проекта на фазата на проектиране и на фазата преди започване на строителство, то има само две възможности:

1.  Фирмата да е успяла да проектира, построи съоръжението и подготви за пускане в експлоатация завода съобразно задължителните условия, записани в това решение, за срок от максимум 13 денонощия (постижение достойно за Гинес).

2.  Грубо са нарушени Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Директивата 2011/92/ЕС.

 

Тъй като Гинес не е регистрирал такова постижение, нито в България, нито в света, то остава втората възможност – грубо нарушение на българското и европейско законодателство. Практически в момента, съгласно закона, в Разград действа незаконно предприятие.

Посочената европейска директива задължава държавите-членки да приемат всички необходими мерки, за да гарантират, че преди да бъдат одобрени, проектите, които поради своя характер, мащаби или местоположение биха могли да окажат значително въздействие върху околната среда, са предмет на изискването за получаване на разрешение за осъществяване  на оценка тяхното въздействие върху околната среда.

Явно в България са предприети всички мерки, НЕ да се гарантира, че преди да бъдат одобрени, проектите ще минат през ОВОС, а обратното - това да може да не се случва.

Най-възмутителното в случаят е, че лично премиера на България легитимира със своето присъствие това беззаконие.

Зелената партия ще внесе  сигнал до прокуратурата с настояване да се търси отговорност на съответните длъжностни лица, независимо от техния ранг, за грубо нарушаване на законодателството.

 

НИС на ЗП 

26.7.2012 г.

Зелената партия подкрепя протестите срещу приетите поправки в Закона за горите!

 

Управляващата партия ГЕРБ продължи последователната си линия в подкрепа на олигархични структури и отделни лица в ущърб на националните интереси. За разликата от предишните правителства, които тя активно критикува, ГЕРБ постави беззаконието на „законова” основа. С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за горите:

 -  се стимулира незаконното строителство на ски съоръжения в

 Пирин, Витоша, Рила, Стара планина и Родопите;

 - предоставят се площи от държавния горски фонд без търг  да

 се застрояват, като за капак им се гарантира узаконяването;

 - освобождават се фирмите от такси за промяна на предназначението на горските площи, като с това им подаряват десетки милиони лева;

 - променя се предназначението на горски имоти, без общ

устройствен план;

 - улеснява се незаконния износ на дървесина и недървесни горски продукти.


  Очевидно е, че когато управляващите по никакъв начин не зачитат мнението на гражданите и налагат силово интересите на приближените им бизнес кръгове, то остава единствено ДА ИЗЛЕЗЕМ НА УЛИЦАТА И ДА ПРОТЕСТИРАМЕ!

  Зелената партия призовава всички свои членове и симпатизанти да вземат активно участие в предстоящия протест днес/14 юни, 19.30 ч., езерото Ариана, София/, както и във всички следващи, до победата!

 

https://www.facebook.com/events/171845196280377/


 

 


Зелената партия подкрепя протестите срещу приетите поправки в Закона за горите!

 Управляващата партия ГЕРБ продължи последователната си линия в подкрепа на олигархични структури и отделни лица в ущърб на националните интереси. За разликата от предишните правителства, които то активно критикува, тя постави беззаконието на „законова” основа. С приетия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите:

- се стимулира незаконното строителство на ски съоръжения в

Пирин, Витоша, Рила, Стара планина и Родопите;

- предоставят се площи от държавния горски фонд без търг, те да

се застрояват, като за капак им се гарантира узаконяването;

- освобождават се фирмите от такси за промяна на предназначението

на горските площи, като с това им подарят десетки милиони лева;

- променят се предназначението на горски имоти без общ

устройствен план;

- улеснява се незаконния износ на дървесина и недървесни горски

продукти;

 Очевидно е, че когато управляващите по никакъв начин не зачитат мнението на гражданите и налагат силово интересите на приближените им бизнес кръгове, то остава единствено ДА ИЗЛЕЗЕМ НА УЛИЦАТА И ДА ПРОТЕСТИРАМЕ!

 Зелена партия

13 юни 2012