Ще бъдат проведени кръгли маси в 10 града на страната, с покана за участие на неправителствени организации, експерти в обществените сектори, академичната общност, граждани и общественици. 
Целта на проекта е да повиши обществената ангажираност в решаването на социалните проблеми и приемането на решения, касаещи социалната перспектива на българите; да активизира гражданското общество в България; да подобри информираността на обществото за алтернативите на сегашния политически социален модел в България; да обвърже понятията "устойчиво екологично развитие" и "устойчиво социално развитие" със секторите, влияещи пряко или косвено върху глобалната екологическа, икономическа и социална криза в Европа и България; да очертае ролята на глобалната финансова криза върху бъдещия социален модел на Европа; да изясни ролята на глобалната финансова криза върху динамиката на глобалната екологическа криза; да представи "Зелената политика" за Европа като зелено бъдеще и шанс за европейските страни.
Проектът се реализира с любезното съдействие на фондация "Роза Люксембург" - Германия и "Зелена партия/ Българските зелени".