Кръгли маси, като тази в София, ще бъдат проведени в още 10 града на страната. Покана за участие ще бъде отправена към представителите на неправителствени организации, експерти в обществените сектори, академичната общност, граждани и общественици.
Целта на проекта е да бъде повишена обществената ангажираност в решаването на социалните проблеми и приемането на решения, касаещи социалната перспектива на българите;  да бъде активизирано гражданското общество в България; по-добра информираност на обществото за алтернативите на сегашния политически социален модел в България; понятията "устойчиво екологично развитие" и "устойчиво социално развитие" да бъдат обвързани със секторите, влияещи пряко или косвено върху глобалната екологическа, икономическа и социална криза в Европа и България; очертаване ролята на глобалната финансова криза върху бъдещия социален модел на Европа; изясняване ролята на глобалната финансова криза върху динамиката на глобалната екологическа криза; представяне на "Зелената политика" за Европа като зелено бъдеще и  шанс за европейските страни.
Докладчици на първия дебат бяха:  д.и.н Юдит Валдхайм от фондация "Роза Люксембург" – Германия, доктор по философия - Александър Каракачанов – председател на „Зелена партия/Българските  зелени”,  д.и.н Маргарита Ваклинова, Христо Николов - хонорован преподавател в Пловдивския  университет. На дебата присъства и заместник - посланика  на Германия в страната ни -  г-жа Гудрун Щайнакер.
Следващият  дебат ще бъде в Пловдив на 19.02.2009г.
Проектът се реализира с любезното съдействие на фондация „Роза Люксембург” – Германия и „Зелена партия/ Българските зелени”.

Резюме от доклада на Христо Николов може да видите тук.
Резюме от доклада на д.и.н Маргарита Ваклинова може да видите тук.