Първата среща и откриването на дебата се състоя в София на 09.02.2009 г. Доклади изнесоха екперти в икономическата, финансовата и социалната област, политолози и еколози. Специален гост бе д.и.н. Юдит Делхайм от Германия, която изнесе доклад на тема "Ефективната борба с  финансовите и икономически кризи, като отправна точка за социалното и екологическо преустройство". Участие в дебата взеха интелектуалци, учени, общественици, НПО организации и граждани. На откриването присъства и заместник-посланикът на Германия у нас г-жа Гудрун Щайнакер. Дебатът ще продължи с обществени форуми в страната до края на месец май.
Организаторите от "Фондация за екологично образование и обучение" се надяват, че той ще бъде от полза за формирането на обществено мнение и отношение към важните за развитието ни проблеми.
Дебатът в Пловдив ще представи на вниманието на присъстващите четири експертни доклада. Александър Каракачанов, доктор по философия, председател на "Зелена партия/ Българските зелени" ще изнесе доклад на тема „Набелязване на проблемите, довели до екологична, финансова и социална криза в Европа и България. Изясняване ролята на глобалната финансова криза върху динамиката на глобалната екологична и социална криза. Социални аспекти на екологичната криза", “Зеленото ново споразумение” за Европа – алтернативата на съвременните европейски политики”. Вторият доклад е на социолога Николай Близнаков - „Нов политически модел за прякото гражданско участие в управлението”. Експертен доклад ще представи и социолога Павел Чемишанов - "Социална политика/затворени социални модели и общности". 
Четвъртият доклад ще бъде изнесен от Христо Николов, хонор. преподавател в Пловдивския университет, Директор по развитието в СНС ”Зелени Балкани” - „Българската природозащитна политика в контекста на европейското членство на страната. Необходимостта от ново понятие в политиката и нова философия в обществото – екокултура”.