Първите два дебата бяха в София и Пловдив, където основни докладчици бяха :  д.и.н Юдит Делхайм от фондация "Роза Люксембург" – Германия, Александър Каракачанов – доктор по философия и председател на „Зелена партия/Българските  зелени”,  д.и.н Маргарита Ваклинова, Христо Николов - хонорован преподавател в Пловдивския  университет и директор по развитието в СНС ”Зелени Балкани”, както и социолозите – Павел Чемишанов и Николай Близнаков.
На дебата в София  присъства и заместник - посланика  на Германия в страната ни -  г-жа Гудрун Щайнакер.
Дебатът в Бургас ще представи на вниманието на присъстващите три експертни доклада.
Александър Каракачанов, доктор по философия, председател на "Зелена партия/ Българските зелени" ще изнесе доклад на тема ”Зелената  алтернативна  политика  в ситуация на глобална екологична и икономическа криза”. Вторият доклад е на доцента в Бургаския университет Богдан Бонев - „Новите екологически решения за опазване на околната среда в ТЕЦ в България”. Третият експертен доклад ще изнесе Христо Николов, хонор. преподавател в Пловдивския университет, Директор по развитието в СНС ”Зелени Балкани” - „Българската природозащитна политика в контекста на европейското членство на страната”.
Проектът се реализира със съдействието на  "Зелена партия/Българските зелени" и Фондация „Роза Люксембург” -  Германия.