До момента дебатите бяха в София, Пловдив, Бургас, Хасково и Стара Загора, където основни лектори бяха :  д.и.н Юдит Делхайм от фондация "Роза Люксембург" – Германия, Александър Каракачанов – доктор по философия и председател на „Зелена партия-Българските  зелени”,  д.и.н Маргарита Ваклинова, Христо Николов - хонорован преподавател в Пловдивския  университет и директор по развитието в СНС ”Зелени Балкани”, Богдан Бонев - доцент в Бургаския университет, доц. д-р Лиляна Василева - катедра „Регионално развитие” на Тракийски университет - Стара Загора,  Иван Мастиков - експерт по възобновяемите източници, както и социолозите - Павел Чемишанов и Николай Близнаков.
Дебатът в Плевен ще представи на вниманието на присъстващите три експертни доклада.
Александър Каракачанов, доктор по философия, председател на "Зелена партия/ Българските зелени" ще изнесе доклад на тема ”Зелената  алтернативна  политика  в ситуация на глобална екологична и икономическа криза”. Вторият доклад е на Mая Стойкова, д-р по икономика и управление на селското стопанство - „ Устойчиво развитие на аграрния сектор в условията на  икономическа и екологическа криза”. Третият експертен доклад ще изнесе н.с. д-р  Емил Василев - „Социалните проблеми, породени от реалната ситуация на земеделието в страната”.
Проектът се реализира със съдействието на  "Зелена партия/Българските зелени" и Фондация „Роза Люксембург” -  Германия. 
След форум -дебата, от 16 ч.,  ще се проведе среща с представители на организациите в Плевенска и Ловешка област във връзка с предстоящите избори за национален и европарламент.