Целта на дебата е:
- да се повиши  обществената ангажираност в решаването на социалнии екологични проблеми;
- да се изяснят понятията "Устойчиво  екологично развитие" и "Устойчиво социално развитие" и връзката им със секторите, влияещи пряко или косвено върху глобалната екологическа,  икономическа и социална криза в Европа и България;
- да се очертае  ролята на глобалната финансова криза върху бъдещия социален модел на  Европа и да се изясни ролята й върху динамиката на глобалната 
екологическа криза.
Проектът представя "зелената” политика за Европа като едно „зелено” бъдеще и шанс за европейските страни.
Първите дебати бяха в София, Пловдив, Бургас, Хасково, Стара Загора и Плевен, където основни лектори бяха :  д.и.н Юдит Делхайм от фондация "Роза Люксембург" – Германия, Александър Каракачанов – доктор по философия и председател на „Зелена партия-Българските  зелени”,  д.и.н Маргарита Ваклинова, Христо Николов - хонорован преподавател в Пловдивския  университет и директор по развитието в СНС ”Зелени Балкани”, Богдан Бонев - доцент в Бургаския университет, доц. д-р Лиляна Василева - катедра „Регионално развитие” на Тракийски университет - Стара Загора,  Иван Мастиков - експерт по възобновяемите източници, Mая Стойкова  - д-р по икономика и управление на селското стопанство, н.с. д-р  Емил Василев, както и социолозите - Павел Чемишанов и Николай Близнаков.
На дебата в София  присъства и заместник - посланика  на Германия в страната ни -  г-жа Гудрун Щайнакер.
Дебатът във Видин ще представи на вниманието на присъстващите три експертни доклада.
Александър Каракачанов, доктор по философия, председател на "Зелена партия/ Българските зелени" ще изнесе доклад на тема ”Зелената  алтернативна  политика  в ситуация на глобална екологична и икономическа криза”. Вторият доклад е на Mая Стойкова - д-р по икономика и управление на селското стопанство –„Устойчиво развитие на аграрния сектор в условията на  икономическа и екологическа криза. Третият експертен доклад ще изнесе Иван Мастиков - експерт по енергийна ефективност и алтернативни енергийни източници - „Енергийната ефективност и алтернативните източници на енергия - специфика и приложение в България”. 
Проектът се реализира със съдействието на  "Зелена партия/Българските зелени" и Фондация „Роза Люксембург” -  Германия.