Собственикът на фабрика „Брикел”, който не изпълнява поетите от него задължения по опазване на околната среда, заради което България ще бъде глобена от ЕС. И това при положение, че предприятието е печелившо.
Същият, който след това намери пари да приватизира почти всички топлофикационни дружества извън София.
Какво направи правителството срещу него?
-          Подготвя заради него и подобни нему  законодателни промени, целящи да узаконят замените на гори и земи;
-          Опитва се да извади от Натура 2000 заграбените от Ковачки земи в Говедарци, за да улесни промяната на тяхното предназначение и застрояването им;
-          Урежда му добавка от 75 лева за мегават час електроенергия, докато за други индустриални производители е само 1 лев.
Последният подарък, който властта се кани да направи на Ковачки е да закупи квоти за емисиите парникови газове на „Брикел” на стойност 50 млн. евро. Извинението е, че по този начин се спасяват от уволнение 2000 работници.
Ако властта наистина иска да запази интересите на държавата и работниците, то трябва да направи следното:
Да предложи на г-н Ковачки да продаде на държавата„Брикел” на символична цена от 1 лев, за да може тя да направи необходимите действия за спасяването на предприятието. Има достатъчно силни аргументи, с които може да бъде убеден Хр. Ковачки да направи единствената благородна и справедлива постъпка за цялата си кариера на„бизнесмен”.
Всяко друго действие в подкрепа на предприятията на Ковачки от страна на държавата е не само оспоримо от законова гледна точка, но и  дълбоко неморално и крие подозрение за корупция.
НИС на Зелена партия
29 октомври 2010 г.