1.   Наличието на „имуществен ценз”, наложен още от тристранната коалиция и състоящ се в изискването да плащаш десетки хиляди лева, за да бъдеш допуснат до избори!

Казано директно, за да имаме право да бъдем граждани – трябва да плащаме! Това е пряко нарушение на Конституцията! В 38-то Народно събание беше гласуван подобен текст, но Зелената партия, която бе парламентарно представена, организира подписка до Конституционния съд и той отмени тази разпоредба.

2.   Намаляване на броя на общинските съветници.

 Освен, че това практически вдига избирателната бариера и намалява шансовете на по-малките партии за участие в местната власт, то е и основа за увеличаване на и без това ширещата се корупционна практика. Много по-лесно е да бъдат подкупени пет съветника, вместо десет!

3.       Управляващите, както и предишните, не пожелаха да предоставят реална възможност да се гласува за личности.

 Така нареченото „преференциално гласуване” влиза в сила само при условия, които са реално неприложими. Освен това, то позволява единствено да се търси състезателност вътре в листата на съответната партия, а не състезателност между представителите на различните партии.

Зелената партия има свое предложение за Избирателен закон, внесен в НС още през 2000 година, който продължава да бъде напълно актуален. Той се основава на мажоритарното гласуване за кандидатите за партии, като гласовете на неуспелите да влязат мажоритарно се натрупват в централна листа на всяка, участваща в изборите, партия. Ако партията успее да натрупа достатъчен брой гласове, то чрез листата влизат нейните представители, който не са влезли мажоритарно, но имат най-добри резултати в страната. По този начин се неутрализира най-големият недостатък на чистата мажоритарна система – загубата на гласове на избирателите.

 Текстът на законопроекта на Зелената партия можете да прочетете на: http://www.greenparty.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=8763%3A2010-12-17-08-58-21&catid=132%3A2010-12-17-08-35-25&Itemid=100018&lang=bg

17.12.2010 г.

НИС на Зелена партия