ДО СОФИЙСКАТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

С И Г Н А Л

 

от Александър Панайотов Каракачанов, Преседател на Зелената партия в България сл. т. 876924/870592

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРОКУРОР,

по решението на Бюрото на Националния съвет на Зелената партия, както гражданският ми дълг и чувството ми за морал и справедливо възмездие, ме задължават да се обърна към Вас с настояване да предприемете изискваните от закона действия по отношение на лицето Албена Сименова Върбанова - Спасова, притежаваща л.п. сер. "А", No 3169544, изд. от РПУ Перник на 01.08.1989 г., ЕГН 6406273796; международен паспорт сер. "К", No 3689311, изд. на 24.10.94 г.

Поведението й води до убеждението, че тя се занимава с измами главно за лично облагодетелстване, като използва при това заеманото от нея обществено положение на изпълнителен директор на Фондация за екологично образование и обучение (ФЕОО) и зам. председател на Зелената партия (ЗП).

Ето фактите, даващи правото да се направи това заключение:

1. Албена Симеонова (под това име тя е позната) от м. април 1994 г. е заместник председател на Зелената партия. От февруари 1992 г. до 26.01.1996 г. е изпълнителен директор на Фондацията на Зелената партия и отговаряше за външните връзки на партията. В нашите среди тя е известна от 1991 г. като председател на организацията на ЗП в Ботевград. Тя е жител на града и понастоящем.

През всичкото това време в частни разговори, както и на обществени места тя постоянно е изтъквала, че е болна от изключително рядко и тежко заболяване на белия дроб. Заболяване, което се лекува единствено чрез операция, за която е необходима сумата от около 100 000 (сто хиляди) щатски долара! Свидетели за това могат да бъдат практически цялото ръководство на ЗП, а също така и много хора и организации извън ЗП, което ще проличи по-долу. Заболяването, от което тя в по-подробни разговори е декларирала, че е болна, се нарича "Прогресираща белодробна дистрофия (чезнещ бял дроб)". По думите на проф. Ничев от Държавната болница по белодробни болести (ДБББ) това е изключително рядка болест - досега в България са регистрирани само няколко десетки случая.

Не бях се замислял сериозно над истинността на твърденията на Албена Симеонова, докато в края на 1996 г. не бях уведомен от специалисти в същата болница (д-р Елена Дурева и д-р Асен Златев), че според тях Албена Симеонова е симулант и въобще не страда от никакво хронично белодробно заболяване. Същата се е явила при д-р Златев, като се опитала да го убеди, че е болна от горепосоченото заболяване, но не е представила за това никакви документи, а е отклонила предложението да й се направят изследвания. Едновременно с това е заявила на д-р Златев, че е "събрала много долари" и е готова да го вземе с нея в чужбина като лекуващ лекар.

ГОСПОДИН ПРОКУРОР,

след направената от мен проверка се оказа, че в нито една от големите републикански болници, както и от специализираните в областта на белодробните заболявания, лицето Албена Симеонова Върбанова-Спасова никога не е била официално регистрирана. Прилагам като доказателство официалните отговори от тези болнични заведения (вж. прилож. 1). Абсурдно е от гледна точка на сериозността и редкостта на това заболяване дългогодишно болен (според Албена Симеонова от 20 години) да не е регистриран по някакъв начин. Нещо повече нито един от специалистите в тези болнични заведения не можа да си спомни някога да е лекувал горепосоченото лице. Всичко това при положение, че Албена Симеонова периодично ни е информирала, че е на лечение (включително и стационарно), кога в болницата на МВР, кога във ВМА. Що се касае до ДБББ, то по нейните думи проф. Ничев (медицински директор на ДБББ) е едва ли не неин лекуващ лекар и личен приятел. Единственият специалист, който заяви, че е чувал за заболяването на Албена Симеонова, е д-р Чипев от клиниката по белодробни заболявания в Ботевград. Той заяви при срещата си с мен, че знае за това заболяване от самата Албена Симеонова и от някакви изследвания, правени по нейните думи лично от горепосочения проф. Ничев. Изследванията обаче си били в Албена Симеонова. По моя молба проф. Ничев прерови картотеката на болницата от 1977 г. насам и не можа да открие въпросното лице.

Въпросът дали е болна от цитираното заболяване бе поставян на Албена Симеонова на заседание на бюрото на Националния съвет на ЗП, както и на заседание на самия Национален съвет. Както личи от приложените протоколи (вж. прилож. 2) първоначално не бе даден ясен отговор. Но след като вече бе поставен срок да се предоставят необходимите документи и доказателства, поведението на Албена Симеонова коренно се промени - тя категорично отказа да отговаря на поставения въпрос.

2. По сведенията, които имам, Албена Симеонова използва своето мнимо заболяване за събиране на средства под предлог, че е необходимо да й се прави скъпо струваща операция. Същото тя е заявявала пред много хора от ръководството на Зелената партия.

а) През есента на 1994 г. по време на предизборната кампания Албена Симеонова се яви пред мен с молбата да й помогна да събере недостигащите й 10 000 щатски долара, като междувременно спомена, че вече има за целта седемдесет или осемдесет хиляди долара. Всичките ми усилия тогава бяха ангажирани с кампанията и не можах да направя нещо, за което признавам, изпитвах известно угризение.

б) Благодарение на разпространяваните от нея очевидно лъжливи сведения и с нейно знание е била започната кампания по набирането на средства за т. нар. операция от Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа - клон България, с представител г-жа Маргарита Матеева-сл.т.819290, (вж. прилож. 3). В кампанията даже са били ангажирани известни личности като г-н Петър Берон.

Допълнителни сведения за получавани от нея средства и други сведения, биха могли да дадат господата Христо Дунчев и Божидар Александров (сл.т. 876924/870592).

Най-обезпокояващото е, че Албена Симеонова съзнателно e инициирала организираното събиране на пари от редица международни организации. Тук искам да подчертая, че на заседание на бюрото на Националния съвет на ЗП при поставен въпрос тя заяви: " Декларирам,

че нямам целеви и нецелеви сметки - мои и на съпруга ми, зад граница и в България!"

За организирането на това международно спонсорство Албена Симеонова основно е използвала организацията "E-Law network" и чистосърдечната помощ на Джон Бонайн (John Bonine), в чийто най-човешки пориви нямаме основания да се съмняваме. Адресът му е:

John E. Bonine

E-LAW US

School of Law

University of Oregon

Eugene, OR

97403

USA

(1-503) 346-3827

home phone 1-503-345-2095

fax (1-503) 346-3985

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

1-503-345-2095

Джон Бонайн е разпратил по електронна поща по международната компютърна мрежа "Интернет" призиви до значителен брой организации и физически лица с покъртителни призиви за помощ на "умиращата " Албена Симеонова. За Ваше улеснение, г-н прокурор, предоставям превода на две от електронните послания на г-н Бонайн (вж. прилож. 4). Оригиналните файлове притежаваме на дискета, от които Ви предоставяме разпечатки:

а) Албена Симеонова е внушила на Джон Бонайн, че е болна от "Прогресираща белодробна дистрофия (чезнещ бял дроб)", като за по-голяма убедителност е цитирала имената на д-р Елена Дурева и д-р Златев от ДБББ.

б) Албена Симеонова съзнателно и целенасочено е инициирала Джон Бонайн да започне международна кампания за събиране на средства.

в) Албена Симеонова е заявила пред него, че вече е събрала 45 000 щатски долара, като част от тях е получила от или с помощта на Европейската Федерация на Зелените партии.

Очевидно високият международен авторитет на Джон Бонайн е подействал, защото според файловете в дискетата, открита в касата на Албена Симеонова, на призива на Джон Бонайн са отговорили от десетки места и страни (Аржентина, Австралия, Бразилия, Еквадор, Унгария, САЩ и пр.). Отговорите се съпровождат от суми, чийто размер не е изписан, но който може да бъде научен при официално запитване, за което и прилагам разпечатка с адресите. Връзката по електронната поща с Джон Бонайн, както и с други организации, Албена Симеонова е осъществявала от офиса на "Природа назаем" с директор Климент Минджов (сл.т.890642). По свидетелство на последния, Джон Бонайн няколко пъти е канил Албена Симеонова на изследвания в чужбина, като е твърдял, че е събрал значителна сума за нейното лечение. Същата обаче под различни предлози е отклонила предложенията за изследвания.

3. Цитираните по-горе декларации на Албена Симеонова, че не притежава валутна сметка също са неверни. Прилагам документ (вж. прилож. 5) от който личи, че тя разполага с относително не малка за официалните и финансови възможности сума във валута.

По-важно е, че по информация от представители на Европейската Федерация на Зелените партии Албена Симеонова има набирателна сметка в Швейцария. Сведения за тази сметка има г-н Ханс Беат Шафнер (Hans Beat Schaffner, с адрес: Switherland, Tcyurih, Romer Walter-Holzrai 36; тел.: 004118124742), с който не съм имал възможност лично да разговарям. Съществуването на тази сметка доказва и копието от писмото на Ханс Шафнер с образци за откриване на такава, плюс предложението Албена Симеонова да внесе 4 200 щатски долара (вж. прилож. 6).

Длъжен съм също така да добавя, че колата, която Албена Симеонова в момента притежава (Нисан-микра СО 0974 АА), по нейни твърдения е също дарение от посочения господин. Но тъй като навремето бях информиран от Албена Симеонова, че й е подарък от бившия американски посланик (нещо което още тогава ми се видя абсурдно), и сега няма никакво основание да се вярва на тези твърдения.

4. Определено впечатление от поведението на Албена Симеонова прави фактът, че последната година тя усилено се старае да създава видимост за "подготовка на наближаващата операция":

а) На 15.09.95 г. точно по време на предизборната кампания Албена Симеонова заяви, че заминава за изследвания във връзка с операцията си в Лондон. Както се установи наскоро, тя е била на международен екологичен семинар, на който са присъствали още трима участници от България, чийто имена и адреси личат от приложения документ (вж. прилож. 7)

б) По същият начин Албена Симеонова заяви, че заминава на изследвания (както и в горния случай на свои разноски) в Израел от 10.12.95 г. до 27.12.95 г. Тя действително се появи след 27.12.95 г., твърдейки, че същият ден е пристигнала. Но както личи от приложените документи (поканата и печатите на граничен контрол - вж. прилож. 8), тя е била на конференция на E-Law (изцяло на техни разноски) от 10.12.95 г. до 15.12.95 г. в гр. Йерусалим - Израел.

При положение, че, особено в първия случай, нейното отсъствие предизвика голямо недоволство, тъй като едва не провали регистрацията на партията в ЦИК, то очевидно това е част от цялостен план. Той може да се съчетае и с изложения в т. 1 опит да бъде "нает за лекуващ лекар" д-р Златев, предлагайки му пътувания в чужбина.

ГОСПОДИН ПРОКУРОР,

въз основа на изложените факти считам, че вероятно Албена Симеонова Върбанова-Спасова е осъществила измама в големи размери, като е злоупотребила с общественото си положение, поради което моля да бъде извършена предварителна проверка по изложените от мен данни и при тяхното потвърждаване, да се образува наказателно производство.

Под удар са подложени не само авторитетът на редица български и чуждестранни организации, но и авторитетът на нашата страна пред определени чуждестранни кръгове. Няма да се спирам на това какъв удар получават от страна на такива измамници спонсорството и милосърдието, и до каква степен се разколебава вярата на хората в тези дълбоки човешки чувства. Затова настоявам пред Вас даже и с риск да се окажа въведен в заблуда, да направите необходимото за изясняването на истината!

5.03.1996 г.

С УВАЖЕНИЕ:

                         /Ал. Каракачанов/

 

Писмо от Маргарита Матеева представител на РЕЦ в България