Кампания на WWF - "Гората не е само дървесина"
Шествие в подкрепа на българската гора - 21 ноември 2010 г. от  14:00 - 18:00 ч., от НДК до парламента.
Допълнителна информация:
Проектозаконът за горите влиза за разглеждане в парламента. Сегашният закон за горите има нужда от промени, но между добрите идеи са се промъкнали и някои много тревожни. Например:
- Някои от заменените гори ще могат да се застрояват, а обещаваха, че заменените гори ще останат "бутикови гори".
- Държавните гори в защитените територии като Витоша, Рила и Пирин ще може да стават частни. А преди 76 години държавата е купувала частни ...гори, за да може да обяви Народен парк Витоша.
- В горите ще може да се строят например ски писти и вятърни централи, но изсечените терени ще продължат да се водят гори.
- Управлението на природните паркове ще мине от държавата към общините. Представете си община Царево да управлява Природен парк Странджа.
В дните преди шествието WWF и приятели ще внесем петицията "Гората не е само дървесина" при председателя на парламента Цецка Цачева. Вече събрахме над 70 000 подписа - електронно и на хартия!
Много е важно обаче колкото се може повече хора да дойдат на шествието. Неделя следобед - какво по-удобно време от това!
Кажете на приятели!