Имахме надежда, че след като са ни поканили, може и да ни чуят, но се оказа че сме се заблуждавали.
Инж.Любослав Нейчев изтъкна подробни аргументи, за това как проектът ще навреди на здравето на населението, беше показано, че отстоянието от населените места е по-малко от допустимото, че изводите в доклада не са съобразени с климатичните особености на Самоковската котловина, релефа на месността, ветровете, подземните и повърхностните течащи води, тежкия здравословен статус в Драгушиново и първи квартал, комутативното замърсяване от старото сметище, въздействието върху населението при евентуални аварии и др. Показахме и подробен снимков материал, но се оказа, че говорим с глухи, а може би и слепи, които предварително са взели  решение. Видяхме, че те си вземат заплатите, живеят далече и изобщо не ги е грижа за драгушинци и самоковци.
Изключително остро се изказа и кметът на Драгушиново Петър Дитов, който акцентира на пораженията  върху населението от старото сметище, разположено на 2 км. от Драгушиново и много по-голямата опасност от новото, което ще бъде още по-голямо и много по-близо, само на 1 км.
Гласуването приключи с 9 гласа “за”, 1 “против” и 1 "въздържал се". “Против” гласува само представителя на инициативния комитет - инж.Любослав Нейчев, а кметът на Драгушиново Петър Дитов се въздържа и представи писмено обосновка на своето особено мнение, а “за” гласуваха всички представители на агенции и министерства.
След гласуването ръководителите на Самоковската община и писалите доклада си стиснаха усмихнати ръцете, но най-доволни се оказаха представителите на другите заинтересовани общини, които даже се опитаха да обяснят на протестиращите, колко хубаво сметище ще ни направят и колко малко ихтимански и костенецки боклук ще ни докарват.
Докато траеше заседанието, навън, пред сградата на РИОСВ се провеждаше митинг от протестиращите, подкрепен от представители на “За да остане природа в България” и Зелена партия.
Следващата стъпка е обжалването в съда и съда в Страстбург, а междувременно нека предприемем по-активни протестни действия, да продължим подписката и да накараме ръководството на общината да се откаже от опасния проект.
Инициативен комитет