Ограбването на българската държава чрез т.нар. заменки най-после стигна до разглеждане в европейските институции. Има шанс неправомерните замени на евтина земя или гори от непривлекателни за инвестиции райони с хилядократно по-скъпа държавна земя по Черноморието, Родопите, Рила, Пирин, да бъдат санкционирани. На 30 април 2009 г., Комисията по петициите на ЕП  ще разгледа петицията на Зелена партия – Българските зелени, подписана от ръководството на партията. Петицията е за „Недопустима държавна помощ за лица, придобиващи държавни и общински имоти в България – проблеми и предлагани решения”.

В случай, че на петицията бъде даден ход, последствията за българската държава могат да бъдат много сериозни. Голяма е вероятността, тя да бъде поставена пред дилемата или да направи необходимото за връщане на реално подарените земи и гори на частни лица и организации, или да внесе в бюджета на ЕС разликата между пазарната стойност на подарените земи и постъпилите в бюджета средства в следствие на замените. Тази разлика се оценява, по изчисления на компетентни  организации, в рамките на няколко милиарда лева. Това са пари, които в европейското законодателство се определят като недопустимо подпомагане на частни лица от държавата!

Александър Каракачанов,
Председател на "Зелена партия – Българските зелени"

Вижте петицията тук.