Зелената партия е единствената българска партия, която внесе петиция в Европейския парламент срещу грабителските замени на държавни земи и гори по българското черноморие (Петиция № 1675/2008, внесена от Александър Каракачанов, с българско гражданство, от името на българската „Зелена партия/ Българските зелени“, относно замяната на земи и корупцията в България).

 Петицията бе разгледана от Комисията по петициите на Европейския парламент на 30 април 2009 г.. Същата взе решение, Председателят на парламентарната комисията да изпрати писмо до Ставрос Димас, член на Европейската комисия, отговарящ за околната среда, в което ще изрази дълбоката загриженост относно положението, описано от вносителите на петиции и ще отправи искане за незабавна намеса.
Още тогава Зелената партия предупреди, че ако не се вземат мерки, последствията за България могат да бъдат много тежки, но нито управляващите, нито медиите обърнаха внимание. 

Също така, Зелената партия внесе до Върховния съд на РБ, Жалба с искане за отменяне на текстове от Наредбата на МС, въз основа на която са правени замените (чл. 20, ал. 2 и 5 и чл. 21, ал. 2 от Наредбата на МС за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд). Върховният съд, с определение № 1212 от 28.01.2009 г., отхвърли жалбата на Зелената партия.


Зелената партия следи замените на гори и земи още от самото начало и предупреждаваше всички правителства за извършването на сделки в нарушение на обществения интерес. Беше направено и предложение за мораториум върху замените на обществени земи и гори.

Въз основа на опита, който има от работата със съдебните инстанции, Зелената партия счита, че няма реален шанс да бъдат отменени по съдебен път направените замени на гори и земи. Но даже и да се стигне до това, то ще бъде след дълга и мъчителна процедура, за която Европейската комисия няма да ни чака и ще наложи съответните многомилионни санкции. Единственият начин е законодателният път. Но най-вероятно политическите сили в парламента няма да намерят сили да приемат такъв закон. Повечето от тях, ако не всички, имат вина за това състояние на нещата. Още повече, че  този закон ще трябва да визира не само сделките за 2009 г., които са само една малка част, а доста повече. 

Също така, огромното ограбване на българската нация не е резултат само от замените на обществени гори и земи, а и от практическото подаряване на много други обществени имоти на частни лица и организации.

Българската политическа класа няма интерес на този етап да реши тези въпроси. Тя само имитира дейност и то под натиска на европейските институции.

Време е да се намеси българският народ!

Това може да стане само на НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ!!

Вече има създадена Инициативна група за неговото провеждане. В най-скоро време тя ще представи своето предложение за кратък законопроект, който да се гласува на този референдум. Присъединете се към нас, подкрепете идеята, включете се в организацията на референдума.

За повече информация - на сайта на Инициативната група www.referendum.in

Също и на сайта на Зелена партия www.greenparty.bg

Телефони: 02 9876924, 02 9870592