European Parliament

The President of the European Parliament

Rue Wiertz

B-1047 BRUSSELS

PETITION

 Subject:

 Недопустима държавна помощ за лица придобиващи държавни и общински имоти в България– проблеми и предлагани решения.

 Presenter:

Surname: Mr. Karakachanov

First name: Aleksander

Nationality: Bulgarian

Permanent address: ……………….

Town: Sofia

Post code: …………….

Country: Bulgaria

E-mail address: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Name of the association:  Green partie – Bulgarian greens

 Other signatories: 

Surname: Mr. Nikolov

First name:  Hristo

Signature:

Name of the association:  Green Balkans federation of nature-conservation NGO

Surname: Mr. Christov

First name: Velislav

Name of the association: “Zelena Bulgaria Mouvement”

Surname: Mr. Grudev

First name: Trifon

Surname: Mr. Mateev

First name:  Ilian

 

Content:

Недопустима държавна помощ за лица придобиващи държавни и общински имоти в България– проблеми и предлагани решения.

Ние призоваваме за спешни мерки за преустановяване на недопустимата държавна помощ за широк кръг от фирми и физически лица близки до управляващите в Република България. 

Схемата, по която се предоставя недопустимата държавна помощ е чрез извършване на замени  на държавни и общински гори и земеделски земи, в атрактивни туристически райони в близост до Черноморското крайбрежие и до най – големите планински курорти на България срещу предоставяне от страна на приобретателите на тези земи и гори на сходни по площ и качество гори и земи, находящи се в отдалечени територий, като правило с лоша инфраструктура, в които пазарната цена на земята е стотици пъти по ниска.  Земите, и горите, които са предмет на подобни замени се оценяват въз основа на приети от българското правителството тарифи, в които водещият критерии на оценка е потенциалният доход, който може да се получи от заменяните земеделски земи и гори, но при експлоатацията им като такива. Местоположението на предлаганите за замяна гори и земеделски земи почти не се взема предвид при тяхното оценяване, а възможността за последваща промяна на предназначението на заменяните държавни гори и земеделски земи и за включването им в строителните граници на населените места е напълно изключена от оценката. По този начин при замените по административен път се формират цени, които са много далеч от реалните пазарни цени на недвижимите имоти.

 Придобили въз основа на замяната държавни и общински земеделски земи и гори, в атрактивни за развиване на туризъм територий, новите им собственици веднага сменят тяхното предназначение, като срещу заплащане на скромна такса на държавата ги включват в границите на урбанизираните територии. По този начин земеделски гори и земи находящи се в най красивите и атрактивни райони на България, от които държавата се е лишила на безценица, се превръщат в изключително скъпи терени за строителство. 

За придобиване на подобен терен обикновените инвеститори, които не са близки до властта, ще трябва да похарчат десетки и дори стотици пъти повече средства. Съответно печалбата на лицата придобили по горепосочения начин държавни земеделски земи и гори се измерва в стотици и дори в хиляди проценти.

Лица, които не са близки до властта или не са си послужили с корупционни практики нямат никакъв шанс да извършат подобна неизгодна за държавата и общините замяна. В приетите от българското правителство наредби дори съществува специална разпоредба, която изисква преди да бъде открита административната процедура за подобна замяна предложението за замяна да бъде одобрено от ръководителя на съответното административно ведомство. Опитите на Зелената партия да обжалва пред Върховния административен съд издадените от правителството наредби, които де юре узаконяват описания грабеж, се сблъскаха с наложената от българския Конституционен съд съдебна практика, съгласно която лице, което не е пряк участник в съответна административна процедура няма защитен от закона правен интерес да обжалва тази процедура и нормативните актове на които тя се основава. Поради това в България лица които не са участници във въпросните замени, не могат да обжалват пред съд замените и издадените от правителството нормативни актове, на които те се основават. Според българския съд единствено лицата, които са участвували в процедура по замяна, тоест лицата, които са били предварително одобрени от ръководителя на съответното административно ведомство, имат защитен от закона правен интерес да обжалват замените и нормативните актове на които те се основават. Но де факто точно тези лица нямат никакъв интерес да обжалват защото именно те са се облагодетелствували от тези замени, благодарение на връзките си с властта.

По тази схема недопустимата държавна помощ се предоставя в икономически сектор, който през последните години е основен двигател за развитието на българската икономика и по този начин поставя определени близки до управляващите физически лица и фирми в значително по благоприятна икономическа позиция спрямо техните основни конкуренти.

Към този момент  описаната схема е основният инструмент на властимащите в България, както в централната така и в местната власт, чрез която те преразпределят националното богатство на страната в полза на подставени и на близки до тях лица. Последните трупат икономическа мощ и използуват получените по описаната схема средства, за упражняване корупционен натиск върху административните органи, в това число върху полицията, съда, прокуратурата, журналистите, за финансиране и създаване на удобен политически климат за управляващите политици и съответно за атакуване на неудобните лица. Създадена е олигархия, която на практика се разпорежда в държавата.

Съгласно проучване на неправителствената организация „Зелени Балкани” извършено чрез анализ на различни източници и методи (60 публикации в медиите, регистрите на Министерство на земеделието и горите, решения на Министерски съвет за промяна на предназначението на земеделска земя, картографски методи за анализ на ландшафта – Коринe-ландкавър, карти на възстановената земеделска собственост), при което обект на изследване са само държавните земи и гори включени в Националната мрежа Натура 2000, намиращи се в планините Родопи, Рила и Пирин и на разстояние до два километра от брега на Черно море, само в изброените райони са заменени между 5 и 9,000 хектара публични земи и гори. Според цитираното изследване загубите за обществото, само от замените на държавни земи в рамките на проучените от „Зелени Балкани” територии варират между 3 и 4 милиарда евро. Много от тези земи и гори в момента се продават на свободния пазар на цени от 300 до 2000 пъти по-високи от цената, които държавата е получила за гях. Същевременно, площта на заменените гори и земи в рамките на проучените територий, които са до замяната са били общинска собственост е дори по голяма. В пъти по-голяма е и територията на заменените държавни и общински гори и земи, които са разположени извън територийте - обект на горепосоченото проучване. Това означава, че реалната загуба за българското общество и държава многократно надвишава посочената в проучването сума от 3 до 4 милиарда евро. Истинската загуба не може да бъде изразена в милиарди, тъй като става въпрос за територии с уникално ландшафтно и биологично разнообразие, които не само са сменили собствеността си, но и предназначението си и са предвидени за урбанизация. На българското общество ще бъде ограничен достъпа до тези територии. Въпреки че още не са отразени в националния кадастър, по Черноморско крайбрежие има десетки нови частни имения, някои от които са дълги по 7 км.

 Поради всичко това, считаме че посочената, утвърдена в България практика, на предоставяне на недопустима държавна помощ посредством неравностойни замени на държавни и общински земеделски земи и гори, представлява недопустима държавна помощ и трябва да бъде прекратена незабавно. Тъй като, по изложените по горе причини, българските граждани са лишени дори от правото да се обърнат към съда разчитаме на Вашата бърза и категорична намеса. 

 Sofia, 13.11.2008

Pettition Signatures:

Presenter:

Surname: Mr. Karakachanov

First name: Aleksander

Signature:

Name of the association:  Green partie – Bulgarian greens

 

 Other signatories: 

 Surname: Mr. Grudev

First name: Trifon

Signature:

Surname: Mr. Mateev

First name:  Ilian

Signature:

Surname: Mr. Christov

First name: Velislav

Signature:

Surname: Mr. Nikolov

First name:  Hristo

Signature:

Surname:  

First name: 

Signature:

Surname:  

First name: 

Signature