До НПО
До СМИНе мълчете!!!
 
Колеги,
 
Преди няколко дена ви изпратихме писмо, с което изразихме своето безспокойство от тенденция сред някои природозащитници да застанат на позицията на управляващите, която цели не връщане на заграбените, чрез заменки, земи и гори, а тяхното запазване за новите им собственици. Тази позиция е изгодна и за бившите управляващи от тройната коалиция, но най-доволни ще бъдат одарените собственици, за които очевидно работят всички!
На това писмо Зелената партия не получи никакъв отговор. И вече знаем защо! Както научаваме от статията във в. Дневник - „Включват и еколози при оценяване на щетите от заменките” (http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/03/30/881078_vkljuchvat_i_ekolozi_pri_oceniavane_na_shtetite_ot/)  при среща на „премиера Бойко Борисов с представители на Коалиция "За да остане природа в България”” е „решено да се търси механизъм за компенсиране на щетите, нанесени на държавата от ниските тарифи”. Излиза, че Коалицията е  съгласна да не се развалят разбойническите сделки, а да се търси начин да оставят откраднатото на новите им собственици!

 

Също така: „Адвокатът Свилен Овчаров, доброволец от екологичната коалиция” е успокоил премиера, че „Ще ни бъде даден срок, в който да върнем незаконно отпусната помощ или да платим сума, равна на пазарната стойност на съответните земеделски имоти. Ако това се направи в срок, глобата ще бъде незначителна или изобщо няма да се наложи, е обяснил адвокатът.” Възниква само въпросът – наистина ли горепосоченият господин е адвокат (защитник) на екологично сдружение, и ако е адвокат на такова, то това, дали е екологично сдружение?
В крайна сметка, макар и да не можем да кажем какви са мотивите за подобно поведение, но даже и да е от наивност, то пак е предателство срещу каузата за справедливост, срещу каузата за опазване на българската природа!

НИС на ЗП